Spädning och samadministering eller blandning av parenterala läkemedel


Spädnings- och beredningskort

För att underlätta iordningställande och administering av parenteral läkemedel finns Spädnings- och beredningskort (begränsad behörighet) framtagna för användning inom Region Jönköpings län.

Samadministering eller blandning av parenterala läkemedel

Att samadministrera läkemedel i samma infart kan innebära en risk för terapisvikt, embolier eller kateterocklusion. Därför ska samadministering av läkemedel som inte är kompatibla eller där information saknas undvikas. Det är alltid säkrare att låta ett intravenöst läkemedel administreras ensamt än att administrera det tillsammans med något annat. Samma sak gäller när parenteral läkemedel blandas i samma beredning, tex vid tillsatser till infusionsvätskor.

Mer information finns under Samadministering och blandning av parenterala läkemedel (begränsad behörighet)