Webb-utbildning för AT-läkare: Läkemedel till äldre


För att stödja en ökad kompetens inom området läkemedel till äldre har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning som i första hand riktar sig till AT-läkare.

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Landstingens läkemedelskommittéer (LOK), Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inom Region Jönköpings Län kommer webbutbildningen ingå i AT-läkarprogrammet och varje block kommer att diskuteras på utbildningstillfällen under placering på medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri och allmänmedicin.

Studierektorerna och Läkemedelskommittén inbjuder länets AT-läkare till dessa obligatoriska seminarier. En utskriven kopia av genomfört kunskapstest lämnas till AT-samordnare vid kursens slut.
Seminarierna hålls av ST-läkare i Geriatrik tillsammans med regionens kliniska apotekare.

Läkemedel till äldre (webb-utbildning)

(Om det är problem med Internet Explorer, testa Google Chrome. Läs mer under "Systemkrav" i webbutbildningen)

Introduktion

Under introduktionsveckan kommer en information/kort introduktion om utbildningen att hållas. Se separat schema för introduktionsveckan.

Seminarium

Inom varje block hålls ett lunchseminarium kl 12.00-13.00. Lunch serveras kl 12.00. Seminariet börjar strax efter. Läkemedelskommittén bjuder på lunch.

Inför seminariet ska AT-läkaren förberett sig genom att ha gjort fallen inom det blocket och skrivit ut sina svar och frågor/funderingar.

  Medicin Kirurgi/Ortopedi Psykiatri Allmänmedicin

Eksjö

2019

23/10 kl 12-13 6/11 kl 12-13

 

20/11 kl 12-13

Jönköping
2019
 

1/10 kl 12-13

Spegelsalen

8/10 kl 12-13

Spegelsalen

15/10 kl 12-13

Spegelsalen

1/10 kl 15-17

OBS! Flygeln
(hiss D, plan 4)

Värnamo
2019

10/9 kl 11.45-13

Sjukvårdsledningens konferensrum (Iris)

15/10 kl 11.45-13

Sjukvårdsledningens konferensrum (Iris)

5/11 kl 11.45-13

Förmaket plan 5 Medicinhuset

13/11 kl 15-16.30

Förmaket plan 5 Medicinhuset

 

 

Kontakt

Ansvariga
Björn Westerlind
Överläkare, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
bjorn.westerlind@rjl.se

Höglandet
Anna Adamsson
klinisk apotekare
anna.adamson@rjl.se

Jönköping (samordnare)
Kristin Krigsman
klinisk apotekare
kristin.krigsman@rjl.se

Värnamo
Judit Denes
klinisk apotekare
judit.denes@rjl.se