Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Passion för livet


Passion för livet ger seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna ta ansvar för och skapa sig ett hälsosamt liv. 

Passion för livet innebär att en grupp seniorer träffas vid sex till tio tillfällen på så kallade Livscaféer. Under ledning av utbildad Passion för livet-handledare samtalar deltagarna om olika hälsoteman. De områden som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

  • naturligt åldrande
  • fysisk aktivitet
  • förebygga fall
  • mat och dryck
  • social gemenskap
  • läkemedel för äldre

En viktig princip för Passion för livet är att seniorer själva äger kunskap, kan själva och tillsammans med andra göra förändringar i sin livsstil.

Livscafé

Träffarna i Passion för livet kallas för Livscafeér. Varje livscafé fokuserar på ett hälsotema och deltagarna får och ger varandra inspiration till att pröva förändringar hemma. Förändringarna och dess resultat ger nya insikter och ökad förståelse för att genomföra bestående livsstilsförändringar. Det handlar om att gå från ord till handling för att få bästa möjliga liv hela livet.

Empowerment

För alla människor är det betydelsefullt att ha kontroll över sin livssituation. Ett ord som kan beskriva detta är empowerment. Det finns ingen riktigt bra översättning för empowerment till svenska, men översättningar som används är egenmakt och egenkraft. Passion för livets modell att öka kunskap om hälsa, mötas i Livscaféer och göra egna förbättringar leder till emowerment.

Passion för livet - med egenmakt

Utbildning för nya handledare

Alla utbildningar publiceras i lärandekalendern där du kan anmäla dig eller läsa mer om hur du som senior tillsammans med andra kan lära dig mer om hälsa och göra förändringar i din livsstil för att påverka hälsa och livskvalitet.

Utbildningar i Passion för livet, lärandekalendern

Kontakt

passion.livet@rjl.se

Susanne Lundblad, Utvecklingsledare
susanne.lundblad@rjl.se
0767-23 20 02

Eva Timén, Folkhälsoutvecklare
eva.timen@rjl.se
0768-06 41 88

Erica Löwhagen, Adminstrativ koordinator
erica.lowhagen@rjl.se
010-242 12 58