Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Stöd i patientsäkerhetsarbetet

Stöd för dig inom hälso- och sjukvård

Sektion chefläkare och patientsäkerhet ansvarar för det
operativa arbetet med stöd till verksamheternas arbete med patientsäkerhet och ansvarar för övergripande sammanställning och analys av patientsäkerhetsområdet, övergripande vårdplatssamordning, arbetet med daglig styrning på sjukhusen samt leder det systematiska  patientsäkerhetsarbetet.

Chefläkarna ansvarar för lex Maria-anmälningar och företräder vårdgivaren i kontakter med Inspektionen för vård och omsorg när det gäller patientsäkerhet i de fall då inte annan befattningshavare särskilt efterfrågas.

Chefläkare och patientsäkerhet (begränsad behörighet)

Stöd för dig inom tandvården

Inom tandvården är det en distriktstandläkare som ansvarar för lex Maria-anmälningar: 

Thomas Olin
Folktandvården
thomas.olin@rjl.se
010-244 81 75