5P


Varför?

Fem viktiga frågor kan användas som en metod för att kartlägga det uppdrag som ska utföras. Kartläggningen används som utgångspunkt för att alla som ingår i uppdraget ska förstå sammanhanget. Fem viktiga frågor hjälper till med att ta fram en nulägesöversikt. 

Hur?

Berörda personer inom området bör samlas och tillsammans svara på följande fem frågor:

 1. Vilket är syftet/målet/uppdraget?
 2. För vilka ska vi uppnå syftet/målet/uppdraget? Vilka är deras unika behov?
 3. Vilka kompetenser/aktörer behövs för att nå syfte/mål/uppdrag utifrån de unika behoven?
 4. Vilka är verksamhetens processer/hur ser processen ut i vilka/vilken vi genomför arbetet i för att nå syfte/mål/uppdrag?
 5. Hur ser våra mönster/strukturer ut?
  - Värderingar, kultur, attityder, organisation, arbetssätt 
    samt omvärldsanalys - tidigare erfarenheter inom 
    området. Vad har vi själva gjort? Vad har andra gjort?
  - Resultat/data