Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Handlingsplan/aktivitetsplan

Varför?

När förbättringsområden är identifierade skapas en handlingsplan/aktivitetsplan, där planerade och pågående aktiviteter dokumenteras. Detta för att få en gemensam och detaljerad beskrivning på vad som behöver göras för att genomföra förbättringsarbetet. Vad, vem och när det ska göras samt resultat av aktiviteterna (vad vi lärde, reflektioner eller konkreta resultat).

Hur?

Använd handlingsplanen som stöd vid för att kontinuerligt följa det som planerats. Ta med handlingsplanen vid gemensamma avstämningar kopplat till förbättringsarbetet.