Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och tandvården


Sedan 2018 samverkar Sveriges regioner i Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård utifrån visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika”. Systemet omfattar samverkan kring kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys och stöd för utveckling och ledarskap. Det organiserar även samverkan med statliga myndigheter, kommuner, patient- och professionsföreningar.

Region Jönköpings län bidrar med medarbetare till nationell och sjukvårdsregional nivå i systemet och har åtagit sig att anpassa den lokala kunskapsstyrningen utifrån arbetet i programområden och samverkansgrupper.

Workshopar om arbetssätt

Under 2021 förs en dialog om hur regionens framgångsrika koncept med Faktagrupper och medicinska programgrupper ska utvecklas utifrån den nationella strukturen.

Sjukvårdens ledningsgrupp föreslår att nuvarande uppdrag till grupperna ersätts med ett gemensamt uppdrag. Syftet är att ytterligare stärka samverkan och arbetet för god och jämlik vård. Förslaget har tagits fram genom ett delprojekt i Tillsammans-arbetet.

Förslag ”Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och tandvården och uppdragsbeskrivning för länsgemensamma programområden”

Presentation ”Samverkan och kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och tandvården”

Workshopar om samverkan och kunskapsstyrning 6 maj och 2 juni 2021, Lärande och kompetensportalen

Kontakt