Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp


Vad är personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp?

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Dokumentet beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens medverkan. Även mål och indikatorer för uppföljning beskrivs.

Fastställda vårdförlopp 15 maj 2020:

Höftledsartros – primärvård 

Reumatoid artrit (RA) 

Stroke och TIA

Varför?

Vårdförloppen ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process.

Hur?

Personcentrerade och sammanhållna tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård enligt en överenskommelse med staten. Dokumenten skickas på remiss till regioner och andra aktörer innan de fastställs och publiceras. I Sydöstra sjukvårdsregionen lämnar de regionala programområdena underlag till samordnade remissvar för hela sjukvårdsregionen.

Samordnade remissvar för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Sydöstra sjukvårdsregionen

När?

Det nationella arbetet med vårdförlopp bedrivs anpassat och flexibelt utifrån det läge som regionerna befinner sig i på grund av Corona-pandemin.

I Region Jönköpings län finns en projektorganisation som börjat ett grundläggande arbete som bland annat innebär att uppdatera Fakta och andra lokala kunskapsstöd utifrån de nya vårdförloppen. Införandet av fastställda vårdförlopp påbörjas hösten 2020.

Kontakt

Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård
marita.sandqvist@rjl.se

Läs mer

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, kunskapsstyrningvard.se