Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Värdekompassen

Varför?

Värdekompassen är ett hjälpmedel för att identifiera viktiga områden att mäta och följa kopplat till processer.

Hur?

Värdekompassen utgår från fyra perspektiv - erfarenheter, professionellt genomförande, funktion och resurser. Detta skapar förutsättningar att följa utfall i processer och dess effekter utifrån olika perspektiv.

Steg 1.

Processkartläggning: Gör en inventering av de behov som ingår i processen. Vad ska den här processen åstadkomma? Beskriv även vilka som berörs av processen. Vilka delar består den av?

Steg 2.

Svara på följande frågor kopplade till Värdekompassens fyra perspektiv:

Klinisk process:

 1. Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt genomförande?
 2. Vad behöver vi veta om patientens funktionella status (fysiskt, psykiskt, socialt)?
 3. Vad behöver vi veta om individers/patienters/närståendes erfarenheter?
 4. Vad behöver vi veta om resursbehovet
  (kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..)

Icke-klinisk process

 1. Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt genomförande?
 2. Vilka funktioner är viktiga att vara välfungerande i en icke klinisk process?
 3. Vad behöver vi veta om kunders erfarenheter?
 4. Vad behöver vi veta om resursbehovet
  (kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..)

Steg 3.

Utifrån svaren på frågorna - identifiera två till tre mått per perspektiv. Använd gärna metoden Påverkansanalys för detta. 

Måtten används som grund för att identifiera förbättringsarbeten och följa upp resultatet av dessa.