Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vårdförlopp i cancervården


Vad är vårdförlopp i cancervården?

Vårdförloppen täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Dokumentet beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens medverkan. Även mål och indikatorer för uppföljning beskrivs.

Vårdförlopp A-Ö, Kunskapsbanken Regionala cancercentrum i samverkan

Varför?

Vårdförloppen ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process.

Hur?

Region Jönköpings län vidareutvecklar 2020 vårdförlopp i fyra pilotprojekt:

  • Gynekologisk cancer
  • Lungcancer
  • Prostatacancer
  • Tjock- och ändtarmscancer

Kontakt

Charlotte Carlsson, Qulturum
charlotte.carlsson@rjl.se 

Läs mer

Om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan