Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Funktionsstatus efter Covid-19

Balanstester

Efter covid-19 är följande balanstester lämpliga för att bedöma patientens funktionsstatus:

Balanstester

Bergs balanstest, Fysioterapeuterna

6-minuters gångtest

Utrustning

Stol, tidtagarur, pulsoximeter, blodtrycksmätare, Borg CR-10-skala (andfåddhet, bentrötthet). Uppmätt sträcka på 30 m med längdmarkeringar. En kon placeras på golvet vid start och mål (en konbredd in). Bekväma skor används. Gånghjälpmedel får användas (anteckna detta under kommentarer). Extra oxygen får användas till syrgaspatienter.

För undersöka prognos så görs 1 test.

Endast utvalda fall - För att utvärdera effekten av intervention görs 2 test och det bästa resultatet registreras.

Protokoll för 6-minuters gångtest (tillfällig version)

Genomförande

Försökspersonen ska sitta och vila i 15 minuter före utgångsvärden noteras.

Förklara test/uppgiften för patienten.

Syftet med testet är att gå så långt som möjligt på 6 minuter. Du kommer gå mellan dessa markeringar så många gånger som möjligt under 6 minuter.

Jag kommer att tala om när varje minut passerat och vid 6 minuter kommer jag att be dig stanna där du är. Sex minuter är en lång tid så du kommer att bli ansträngd. Det är tillåtet att sänka farten, att stanna och att vila vid behov, försök börja gå igen så snart du kan.

Kom ihåg att syftet att gå SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT på 6 minuter, men spring eller jogga inte.

Har du några frågor?

Gör mätningarna före testet och starta testet:

Start Du kan börja gå nu
1 min Du jobbar på bra. Du har 5 minuter kvar.
2 min Fortsätt på samma sätt. Du har 4 minuter kvar.
3 min Du jobbar på bra. Du har gått halvvägs.
4 min Fortsätt på samma sätt. Du har bara 2 minuter kvar.
5 min Du jobbar på bra. Du har bara 1 minut kvar.
6 min Stanna där du är.


Andfåddhet/bentrötthet (Borg CR-10):

0 Inte alls
0,5 Extremt svag
1 Mycket svag
2 Svag
3 Måttlig
4 Ganska stark
5 Stark
6  
7 Mycket stark
8  
9  
10 Extremt stark
Maximal


Be patienten att vila om ≤ 80% i saturation.

Normalvärden 6-minuters gångtest:

Normalvärden ålder 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 Fallbenägna 65-90
Män 500 524 528 500 488 222±45
Kvinnor 504 510 500 500 466 99±51

Sunnaas ADL index

Utrustning

Bedömning på avdelning eller I hemmiljö. Patienten använder de hjälpmedel som brukar användas av patienten.

Bedömningsmanual

1. ÄTA

Finfördela mat, inta föda, tugga och svälja.

1.0 Måste ha hjälp med allt födointag.

1.1 Måste ha hjälp av annan person i ätsituationen eller hjälp med att reglera matintag.

1.2 Äter själv med hjälpmedel eller särskild tillrättaläggning, t.ex. på förhand portionerad mat. Inte beroende av annan persons hjälp i ätsituationen.

1.3 Äter själv.

2. KONTINENS

Kontroll av urin och avföring.

2.0 Har ingen kontroll. Inkontinent och måste ha hjälp med allt.

2.1 Måste ha någon hjälp, t.ex. att byta kateterpåse, byta blöjor, använda uridom.

Kan säga ifrån när hon/han behöver hjälp.

2.2 Använder hjälpmedel och sköter dessa själv, t.ex. kateter, uridom.

Tillfredsställande hygien.

2.3 Kontinent med avseende på urin och avföring och klarar allt själv.

För ryggmärgsskadade (RMS) ersätts KONTINENS med punkten BLÅSTÖMNING. Punkten beskriver tömningsregim och även att utföra det själv.

2.0 Kan inte utföra blåstömningen. Måste ha hjälp med allt.

2.1 Måste ha någon hjälp t.ex. med förflyttning, byta blöjor, tömma påse.

2.2 Kan utföra blåstömning själv, men behöver tillrättaläggning, t.ex. toastol eller säng.

2.3 Utför blåstömning själv under alla förhållanden.

3. FÖRFLYTTNING INOMHUS

Ta sig fram i bostad och på arbetsplats.

3.0 Måste ha hjälp med all förflyttning. Kan inte köra ev. rullstol själv.

3.1 Måste ha hjälp någon gång ibland. Behöver hjälp med eller måste påminnas om bromsar. Tar sig fram på plant underlag. Klarar inte trösklar, små hinder eller att öppna dörrar. Måste ha hjälp av annan person vid gång, p.g.a. bristande säkerhet, orienteringsförmåga, nedsatt syn eller liknande.

3.2 Tar sig fram med hjälpmedel under säkra förhållanden. Kan använda trygghetslarm.

3.3 Rör sig själv inomhus utan hjälpmedel. Tar sig upp från golvet själv.

4. TOALETTBESÖK

Sätta sig på toaletten, torka sig och ta på sig kläderna i samband med toalettbesök.

Tillfredsställande hygien.

4.0 Måste ha hjälp hela tiden, ev. hjälp av fler än en person på toaletten.

4.1 Behöver varje gång lite hjälp av en person som stöd, till hygien, dra upp byxor och liknande eller påminnelse om att gå på toaletten i tid.

4.2 Sköter toalettbesök själv, men behöver hjälpanordning såsom stödhandtag, closomat mm. Utför själv under säkra förhållanden, har ev. bristande hygien.

4.3 Sköter toalettbesök utan hjälp eller hjälpmedel med tillfredsställande hygien.

För RMS ersätts med punkten TOALETTBESÖK med punkten

TARMTÖMNING. Punkten beskriver tömningsregim och även att utföra det själv.

4.0 Kan inte utföra tarmtömning.

4.1 Behöver lite hjälp av en person, t.ex. med förflyttning eller kläder.

4.2 Utför tarmtömning själv men behöver tillrättaläggning, t.ex. toastol eller säng. Utför tarmtömning själv.

5. ÖVERFLYTTNING

Flytta sig från säng till stol, rullstol till toalett, i och ur säng. Till toalett eller dusch/toalettstol.

5.0 Kan inte överflytta sig själv, behöver mycket hjälp av annan person även vid användning av hjälpmedel (t.ex. personlyft).

5.1 Behöver lite hjälp av annan person eller överflyttar sig själv, men behöver tillsyn, ev. av säkerhetsskäl.

5.2 Utför överflyttning själv med hjälpmedel, stödhandtag eller liknande, eller på platser där situationen är tillrättalagd och under säkra förhållanden.

5.3 Utför all överflyttning själv.

6. AV/PÅKLÄDNING

Ta av och på sig vardagskläder (inklusive BH, strumpor, skor och ytterkläder) och med ett acceptabelt utseende.

6.0 Kan inte klä av eller på sig själv.

6.1 Kan delvis klä sig, behöver hjälp med skor, skjortknappar, ev. skena eller liknande. Behöver motivering, eller viss tillsyn så att kläderna sitter riktigt på, eller hjälp med att välja ändamålsenliga kläder. Klär av eller på sig själv. Kan själv, men använder orimligt lång tid och mycket energi.

6.2 Klär sig själv med hjälpmedel, anpassade, omsydda eller specialmärkta kläder, utelämnar enstaka svåra plagg eller skosnören mm. Utförs inom rimlig tid och energiförbrukning.

6.3 Klär sig helt själv.

7. DAGLIG HYGIEN

Tvätta sig (inklusive hålla ordning på tvättlappar, handdukar och kranar), borsta tänder, kamma håret, raka sig och observera trycksår på sätet. Tillfredsställande hygien.

7.0 Kan inte tvätta eller sköta sig själv.

7.1 Tvättar och sköter sig delvis själv, men måste ha hjälp, tillsyn, motivering eller instruktion av annan person, ev. av säkerhetsskäl. Kan själv men tar orimligt lång tid och mycket energi.

7.2 Tvättar och sköter sig själv med hjälpmedel eller tillrättaläggning. Har ev. bristande hygien. Utförs inom rimlig tid och energiförbrukning, och under säkra förhållanden. Tar ev. ansvar för att andra observerar trycksår på sätet.

7.3 Utför personlig skötsel tillfredsställande. Observerar själv ev. trycksår på sätet.

8. MATLAGNING

Tillaga fika med kaffe/te. Tillaga enkel varm måltid (använda en kokplatta). Öppna matförpackning.

8.0 Kan inte laga någon mat själv.

8.1 Kan laga någon mat själv, men behöver hjälp med enklare saker, t.ex. kan inte bemästra spisen, har stora problem med användandet av redskap, dålig planering och använder orimligt lång tid. Behöver motivering eller tillsyn, ev. av säkerhetsskäl.

8.2 Lagar mat själv med hjälpmedel eller tillrättaläggning, och under säkra förhållanden, t.ex. färdigskuret bröd, värmer färdiglagad mat. Utförs inom rimlig tid och energiförbrukning. Öppnar förpackning med hjälpmedel.

8.3 Lagar mat själv med tillfredsställande kosthållning och hygien. Inget problem med förpackningar.

9. BAD/DUSCH

Bada eller duscha inklusive använda kranar.

Torka sig och klä av/på sig.

9.0 Kan inte bada/duscha utan hjälp av annan person hela tiden.

9.1 Badar/duschar med någon hjälp av annan person, t.ex. behöver hjälp med kranar, av/påklädning eller av säkerhetsmässiga skäl. Behöver hjälp med att komma igång med bad eller dusch.

9.2 Badar/duschar själv med hjälpmedel, t.ex. duschstol, stödhandtag, termostatblandare eller liknande. Torkar och klär sig själv, ev. med tillrättaläggning och under säkra förhållanden. Ev. bristande hygien.

9.3 Duschar/badar själv, på eget initiativ. Tillfredsställande hygien.

10. HUSHÅLLSARBETE

Utföra hushållsarbete som diskning, städning, klädvård och ha översikt över hushållet och nödvändiga arbetsuppgifter.

10.0 Kan inte utföra något hushållsarbete.

10.1 Kan utföra lite hushållsarbete, t.ex. damma, diska, lättare tvätt mm. Måste ha hjälp med tyngre hushållsarbete eller hjälp av annan person med att ha översikt över vad som måste göras och planering av arbetet. Behöver hjälp med inköp. Kan själv men använder orimligt mycket tid och energi.

10.2 Utför hushållsarbete med hjälpmedel, tillrättaläggning eller planering av situationen, under säkra förhållanden.

10.3 Utför allt hushållsarbete själv och tar initiativ till att göra nödvändiga uppgifter. Organiserar själv inköp.

11. FÖRFLYTTNING UTOMHUS

Förflytta sig ut ur bostaden, utföra nödvändiga ärenden och ta sig runt till vänner, familj och kunna utnyttja kulturerbjudanden.

11.0 Kan inte ta sig ut ur bostaden själv, eller förflytta sig utan hjälp hela tiden.

11.1 Kan klara något själv, t.ex. köra rullstol på plant underlag, men behöver hjälp vid backar, trottoarkanter m.m.

Måste ha lite stöd av annan person ut ur bostaden eller vid gång ute och i och ur bil.

Kan inte orientera sig på egen hand.

Kan själv men använder orimligt mycket tid och energi.

11.2 Tar sig ut under säkra förhållanden med hjälpmedel och/eller tillrättaläggning, t.ex. rullstol, utomhusramper, trappräcke, kryckor, rollator, specialbyggd bil eller liknande.

Använder själv färdtjänst.

Handlar själv det nödvändigaste.

11.3 Tar sig runt överallt, utan hjälpmedel eller hjälpåtgärder. Sköter alla inköp.

Använder allmänna kommunikationer och/eller kör bil som inte är anpassad.

12. KOMMUNIKATION

Förmedla och ta emot information, använda telefon och porttelefon. Förmåga att tillkalla hjälp.

12.0 Ingen funktionell kommunikation.

12.1 Kan förmedla enkla meddelande, svara ja/nej på frågor, eller använda nonverbal kommunikation. Måste ha direkt kontakt med en person. Kan använda kommunikationssystem med hjälp av en person.

12.2 Använder kommunikationshjälpmedel såsom telefon med hjälpmedel, larmsystem eller kommunikationshjälpmedel, t.ex. pektavla, kommunikator, ADB etc. på egen hand.

12.3 Inga kommunikationsproblem. Behöver inte trygghetslarm. Tar sig själv till telefonen vid fall.

Handstyrka

Utrustning

Jamar handdynamometer alternativt Grippit.

Genomförande

Ange medelvärde av tre försök. Se manual.

Referensvärden kvinnor, kg:

 

10%

 

15%

 

50%

 

15%

 

10%

 

Ålder

20-24

22

19

25

22

28

26

32

29

35

32

25-29

21

18

24

21

28

25

31

28

34

32

30-34

20

17

23

21

27

24

30

28

34

31

35-39

20

16

23

20

26

24

29

27

33

30

40-44

19

16

22

20

25

23

29

26

32

29

45-49

18

15

21

19

25

22

28

26

31

29

50-54

17

15

20

18

24

22

27

25

30

28

55-59

17

14

20

17

23

21

27

24

30

28

60-64

16

13

19

17

23

20

26

24

29

27

65-69

15

12

18

16

22

20

25

23

29

26

70-74

15

12

18

15

21

19

24

23

28

25

75-79

14

11

17

15

20

18

24

22

27

25

80-84

13

10

16

14

20

18

23

21

26

24

Referensvärden män, kg:

 

10%

 

15%

 

50%

 

15%

 

10%

 

Ålder

20-24

44

41

50

46

57

53

63

59

68

64

25-29

43

39

48

44

54

51

61

57

66

62

30-34

41

37

46

43

53

49

59

55

64

60

35-39

39

35

44

41

51

47

56

53

63

58

40-44

36

34

42

39

49

45

54

51

61

56

45-49

34

31

40

37

47

43

53

48

59

54

50-54

33

29

38

35

45

41

51

47

56

53

55-59

31

28

36

33

43

39

49

45

54

51

60-64

29

25

34

31

41

37

47

44

53

49

65-69

27

24

32

29

39

35

44

42

50

47

70-74

24

22

30

27

37

34

43

40

48

45

75-79

23

20

28

25

34

32

41

38

46

44

80-84

21

18

26

24

33

30

39

36

44

41

Montreal Cognitive assessment (MOCA)

Utrustning

Tidtagarur

Protokoll

Genomförande

MoCA utformades som ett snabbt screening-instrument för lätt kognitiv funktionsnedsättning. Det utvärderar olika kognitiva domäner: uppmärksamhet och koncentration, exekutiva funktioner, minne, språklig förmåga, visuokonstruktiva förmågor, abstrakttänkande, räkneförmåga och orientering. Det tar ungefär 10 minuter att göra ett MoCA-test.

Högsta möjliga resultat är 30 poäng och 26 poäng eller mer indikerar normal funktion.

1. Alternerande Trail-making test

Testinstruktion: Undersökaren instruerar försökspersonen: ”Dra en linje från siffra till bokstav i stigande ordning. Börja här [peka på (1)] och dra en linje från 1 till A, sedan till 2 o.s.v. Sluta här [peka på (E)].

Poängberäkning; Ge en poäng om försökspersonen klarar 1-A-2-B-3-C-4-D-5-E utan några korsande linjer. Alla fel som inte genast självkorrigeras, ger 0 poäng.

2. Visuokonstuktionell förmåga (kuben)

Testinstruktion: Undersökaren pekar på kuben och ger följande instruktion: ”Rita av den här figuren så noga du kan i utrymmet nedanför”.

Poängberäkning: En korrekt utförd uppgift ger en poäng:

  1. Figuren måste vara tredimensionell
  2. Alla linjer måste finnas med
  3. Inga extra linjer lags till
  4. Linjerna är relativt parallella med snarlik längd (perspektivförkortning accepteras)

Alla kriterier måste vara uppfyllda för att poäng ska ges.

3. Visuokonstruktionell förmåga (klockan)

Testinstruktion: Peka på högra tredjedelen av utrymmet och ge följande instruktion:

”Rita en klocka med alla siffror och låt den visa tiden tio över elva”.

Poängberäkning: En poäng ges för vardera av följande kriterier:

  1. Kontur (1p): urtavlan måste vara cirkulär med endast mindre avvikelse (t.ex. cirkeln sluts inte helt, men närapå).
  2. Siffrorna (1p): alla timsiffror måste finnas med och inga extra; de måste vara i korrekt ordningsföljd och placerade i ungefär rätt kvadrant; romerska siffor godkänns, liksom siffror placerade utanför urtavlan.
  3. Visarna (1p): det måste finnas två visare som tillsammans anger rätt tid; timvisaren måste vara tydligt kortare än minutvisaren; visarna måste vara centrerade på urtavlan och mötas i mitten.

Alla kriterier måste vara uppfyllda för att poäng ska ges.

4. Benämning

Testinstruktion: Börja till vänster, peka på var figur och säg: ”Vad kallas det här djuret?”

Poängberäkning: En poäng ges för följande svar: (1) lejon, (2) noshörning, (3) kamel eller dromedar.

5. Minne

Testinstruktion: Undersökaren läser en lista med 5 ord i ett tempo av ett per sekund, efter följande instruktion: ”Detta är ett minnestest. Jag kommer att läsa upp ett antal ord som du ska komma ihåg nu och längre fram. Lyssna noga. Upprepa, när jag är klar, så många du kan komma ihåg. Det spelar ingen roll i vilken ordning du säger dem.” Bocka av på blanketten varje ord försökspersonen producerar på första försöket. När försökspersonen indikerar att han/hon är klar (har angett alla ord), eller inte kan komma ihåg fler, läs orden igen efter följande instruktion: ”Jag kommer nu att läsa orden en andra gång. Försök komma ihåg dem och säg så många ord du kan, inklusive de ord du nämnde första gången.” Markera i rutan på blanketten varje ord försökspersonen kommer ihåg efter andra försöket.

Tala efter andra försöket om för försökspersonen att hon/han kommer att blir tillfrågad igen genom att säga: ”Jag kommer att fråga dig igen om vilka ord du minns, i slutet av testet.”

Poängberäkning: Inga poäng ges för svar i första och andra försöket.

6. Uppmärksamhet

Testinstruktion, sifferserie framlänges: Ge följande instruktion: ”Jag kommer att läsa upp några siffor. Upprepa dem efteråt för mig precis som jag sa dem”: Läs de fem siffrorna i ett tempo av en siffra per sekund.

Testinstruktion, sifferserie baklänges: Ge följande instruktion: ”Nu kommer jag att läsa upp några siffror till, men när jag är klar ska du upprepa dem baklänges.”

Läs de tre siffrorna i ett tempo av en siffra per sekund.

Poängberäkning: Ge en poäng för var siffersekvens som återges korrekt. (OBS: korrekt återgivning baklänges är 2-4-7).

Testinstruktion, uthållig uppmärksamhet: Undersökaren läser upp en sekvens bokstäver i ett tempo av en per sekund, efter följande instruktion: ”Jag kommer att läsa upp ett antal bokstäver. Varje gång jag läser bokstaven ”A”, ska du knacka i bordet. Om jag läser en annan bokstav ska du inte knacka.”

Poängberäkning: Ge ett poäng för noll till ett fel (ett fel är en knackning efter fel bokstav eller utebliven knackning efter bokstaven ”A”).

Testinstruktion, 7-serie: Undersökaren ger följande instruktion: ”Nu ger jag dig räkneuppgiften att subtrahera sju från 100 och sedan fortsätta dra sju från nästa tal till dess jag säger att det är klart.” Upprepa denna instruktion en gång om det behövs.

Poängberäkning: Uppgiften tilldelas maximalt tre poäng. Ge inga (0p) om inga subtraktioner är rätt, 1p om endast en subtraktion är korrekt, 2p för två eller tre korrekta subtraktioner och 3p för fyra eller fem korrekta subtraktioner. Var subtraktion bedöms för sig, dvs om försökspersonen svarar fel men sedan subtraherar korrekt från det felaktiga värdet, ska det räknas som ett korrekt svar.

Till exempel, om försökspersonen svarar ”92-85-78-71-64” är ju ”92” fel, men alla följande subtraktioner korrekta. Detta är totalt ett fel och ska ge 3p på uppgiften.

7. Upprepa mening

Testinstruktion: Undersökaren ger följande instruktion: ”Jag kommer att läsa upp en mening. Upprepa den sedan, precis som jag läser den [paus] Jag vet att det är Johan som ska få hjälp idag.” Efter svaret, säg: ”Nu ska jag läsa upp en annan mening. Upprepa den sedan, precis som jag läser den [paus] Katten gömde sig alltid under soffan när det var hundar i rummet.”

Poängberäkning: Ge en poäng för var rätt återgiven mening. Var uppmärksam på fel som innebär utelämnande (t.ex. att ”det är” eller ”alltid” utelämnas) och ersättning/tillägg (t.ex. ”Johan är den som hjälpte till idag”, ersättning av ”gömde” med ”gömmer”, förändrar plural et c.)

8. Ordflöde

Testinstruktion: Undersökaren ger följande instruktion: ”Säg så många ord du kan komma på som börjar på en viss bokstav i alfabetet, som jag ska ge dig strax. Du kan säga vilket ord du vill, utom namn (som Stina eller Stockholm), tal, eller ord som låter samma i början men olika i slutet, som till exempel kär, kärlek, käresta.

Efter en minut säger jag till dig att avbryta. Är du klar? [paus]. Säg mig nu så många ord du kan som börjar på bokstaven F. [ta tiden, 60 sek]. Stopp.”

Poängberäkning: Ge 1p om försökspersonen nämner 11 eller fler ord på 60 sek.

Dokumentera svaren i marginalen på blanketten.

9. Abstraktion

Testinstruktion: Undersökaren ber försökspersonen förklara likheten i varje ordpar.

Börja med exemplet: ”Vad är det för likhet mellan en apelsin och en banan”. Om försökspersonen ge ett konkret svar, ge då ytterligare instruktion ”Finns det ytterligare någon likhet mellan dem?” Om försökspersonen inte svarar rätt (frukter), säg ”Ja, och de är också båda frukter”. Ge ingen ytterligare förklaring eller instruktion.

Efter instruktionen, säg: ”Säg mig nu vad det är för likhet mellan ett tåg och en cykel”. Efter svaret, ställ nästa fråga: ”Säg mig nu vad det är för likhet mellan en linjal och en klocka”.

Ge inga ytterligare förklaringar eller instruktioner.

Poängberäkning: Endast de senare två uppgifterna bedöms. Ge 1p för vart korrekt svar. Följande svar är godtagbara:

  1. Tåg-cykel = färdmedel, sätt att förflytta sig, man åker på dem.
  2. Linjal-klocka = mätinstrument, används för att mäta.

Följande är INTE godtagbart: Tåg-cykel = de har hjul; Linjal-klocka = de har siffror.

10. Fördröjd återgivning

Testinstruktion: Undersökaren ger följande instruktion: ”Jag läste tidigare upp några ord för dig, som jag bad dig komma ihåg. Säg så många av dem som du kan komma ihåg.” Bocka av på blanketten (_) varje ord som återges korrekt och spontant utan ledtrådar, i den angivna rutan.

Poängberäkning: Ge 1p för varje ord som utan hjälp återges korrekt.

Frivilligt

Efter test av fördröjd återgivning - ge försökspersonen en ledtråd i form av sematisk kategori nedan för varje ord som inte återgivits korrekt. Bocka av (_) i den angivna rutan på blanketten om försökspersonen kom ihåg ordet med hjälp av att kategori eller flervalslista angavs. Ge ledtrådar till alla ord på detta sätt. Ge, om försökspersonen inte minns ordet med hjälp av kategori, också ledtråd i form av flervalslista med denna instruktion, ”Vilket av följande ord tror du att det var; BORD, STOL, SÄNG?”

Använd efter behov följande kategorier och/eller flervalslistor

STOL: kategori: en möbel flerval: BORD, STOL, SÄNG

PLÅNBOK: kategori: att förvara i flerval: LÅDA, PENNSKRIN, PLÅNBOK

TÅNG: kategori: ett verktyg flerval: TÅNG, MEJSEL, SLÄGGA

MUNSPEL: kategori: ett instrument flerval: HARPA, MUNSPEL, FLYGEL

SAX kategori: ett redskap flerval: SAX, KRATTA, SPETT

Poängberäkning: Inga poäng ges för ord med hjälp av ledtråd. Ledtrådar ger extra information till undersökaren om typ av minnesnedsättning, som kan vara av kliniskt värde. Ledtrådar är till hjälp vid minnesproblem som beror på oförmåga att återkalla lagrat material, men däremot inte vid nedsatt inpräglingsförmåga.

11. Orientering

Testinstruktion: Undersökaren ger följande instruktion: ”Vilket datum är det idag?”

Om försökspersonen inte svarar fullständigt, ges följdfrågan: ”Vilket [år, månad, dag i månaden och veckodag] är det?” Säg sedan: ”Kan du tala om på vilken plats vi befinner oss och på vilken ort?”

Poängberäkning: Ge 1p för varje korrekt svar. Försökspersonen måste ange exakt datum och plats (namn på sjukhus, klinik, inrättning). En poäng dras om försökspersonen tar en dag fel på dag eller datum.

TOTAL POÄNG: Lägg samman alla delsummor i högra delen av blanketten. Lägg till ett poäng om försökspersonen har 12 års formell utbildning eller mindre, till en maximal poängsumma om 30. En slutlig total poängsumma på 26 och högre anses normalt.

Symbol Digit Modalities Test (SDMT)

Utrustning

 

Genomförande

 

Host-PEF

Utrustning

PEF-mätare med plaströr kopplat till mask.

Genomförande

I sittande be patienten att ta ett djupt andetag och hosta i masken. 3 hostningar utförs och det bästa resultatet registreras.

Referensvärden:

PCF L/min

Hosta

Risk för respiratoriska komplikationer

> 360

Effektiv

Nej

270-360

Svag

Låg

160-270

Mycket svag

Moderat

< 160

Icke fungerade

Hög

Timed-stands Test (TST)

Utrustning

Stol, tidtagarur, saturationsmätare

Genomförande

10 uppresningar från sittande på stol, notera om skor används eller ej. Ta saturation innan och efter test.

Referensvärden:

 

           Kvinnor

              Män

Ålder (år)

Medel (sek)

Övre gräns (sek)

Medel (sek)

Övre gräns (sek)

20

10,9

16

8,8

12,3

25

11,8

16,8

9,8

13,3

30

12,6

17,6

10,8

14,2

35

13,4

18,5

11,7

15,2

40

14,3

19,3

12,7

16,2

45

15,1

20,1

13,7

17,2

50

15,9

20,9

14,7

18,1

55

16,8

21,8

15,6

19,1

60

17,6

22,6

16,6

20,1

65

18,4

23,5

17,6

21,1

70

19,3

24,3

18,5

22

75

20,1

25,2

19,5

23

80

20,9

26,1

20,5

24

85

21,8

27

21,5

25

30 sec Chair Stand test

Utrustning

Stol utan armstöd, tidtagarur och saturationsmätare.

Genomförande

Sittandes på stol (utan armstöd) som är ca 45cm höjd. Patienten ska göra så många uppresningar som möjligt inom 30 sekunder med armarna korslagda över bröstkorgen. Instruera och låt patienten försöka en gång innan du testar. Om patienten inte klarar detta får man prova med handstöd. Starta tidtagningen med ”NU” och räkna antal uppresningar under 30 sekunder. Obs: patienten ska ställa sig upp till rakt stående varje gång. Ta saturation innan och efter test.

Instruktion till patienten: ”Gör så många uppresningar som möjligt, så snabbt du kan och på ett säkert sätt. Börja när jag säger NU”.

Normalvärden:

Antal uppresningar under 30 sekunders Chair Stand test.

Ålder

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

Kvinnor

12-17

11-16

10-15

10-15

9-14

8-13

4-11

Män

14-19

12-18

12-17

11-17

10-15

8-14

7-12