Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bilaga 1 - Arbetsterapeuters utredning inom Slutenvård och Kommun enligt ICF-struktur

Kroppsfunktioner

Psykiska funktioner

Som första alternativ: Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

Som stöd vid observation kan Kognitiv Checklista vid arbetsterapeutisk bedömning användas.

Kan även användas:

Sinnesfunktioner och smärta

Ytlig sensorisk testas i händerna genom beröring.
Använd monofilament

Alternativt:

 • Test av sensorisk gnosis enligt DBF-screen
 • Taktil gnosis

Neuromuskuloskeletalt och rörelse

 • Grov kraft: Jamar alt Grippit
 • Finmotorik och koordination test: Nine Hole peg test
 • Grovmotoriskt grepptest: Box and blocks

Hjärt-, kärl-, blod, immunologi och andning

Riktlinje: Svullen hand

Aktivitet och delaktighet

Lärande och att tillämpa kunskap

 • Synförmåga med glasögon och eventuella andra problem med att se, efterfrågas i samtal och observeras i aktivitet.
 • Problemlösning.

Allmänna uppgifter och krav

Intervju eller observation kring att utföra enstaka eller mångfaldiga uppgifter. Företa enstaka uppgift, företa mångfaldiga uppgifter, genomföra daglig rutin. Till exempel använda vardagsteknik, klara av sina arbetsuppgifter. Hantera stress och psykologiska krav.

Kommunikation

 • Förmedla och motta information. Förmåga till att tillkalla hjälp.
  Exempelvis samtala, hantera ringsignal, telefon etc.
 • Hörsel testas i samtal och intervju om tidigare funktion.
 • Kommunikationsdel finns även i Sunnaas och ADL-taxanomin.

Förflyttning

 • Kan ske i intervju eller observation.
 • Observation i aktivitet av hand och arm, förmåga till lägesändring, bålstabilitet i sittande, förflyttning av kroppen över till annat sittande, gångförmåga.
 • Kör patienten bil eller annat fordon.
 • Nyttjande av allmänna kommunikationsmedel.
 • Kan vara en del av ADL-bedömning enligt Sunnaas och ADL-taxonomin.

Personlig vård

Kan ske vid intervju eller observation.
Som stöd vid observation kan Kognitiv Checklista vid arbetsterapeutisk bedömning användas. Kan vara en del av ADL- bedömning enligt Sunnaas och ADL-taxonomin.

Hemliv

 • Aktiviteter i hemmet. Hur man klarat aktiviteter tidigare och nu så som till exempel inköp, hushållssysslor, laga mat, tvätta, städa, ta hand om husdjur och hjälpa familjemedlemmar.
 • Intervju.
 • Observation i aktivitet.

Instrument som kan användas:

 • AMPS.
 • Kognitiv Checklista vid arbetsterapeutisk bedömning användas.

Interaktion och mänskliga relationer

 • Intervju kring familj och närstående.
 • Datainsamling och bedömning av aktivitet, delaktighet.

Viktiga livsområden

 • Intervju kring nuvarande arbete/studier/sysselsättning.

Socialt och medborgerligt liv

 • Intervju kring intressen.

Omgivningsfaktorer

Produkter och teknik

 • Intervju kring boendemiljö och tidigare hjälpmedel
 • Bostadsanpassning
 • Registrerade hjälpmedel i SESAM 2.0
 • Bedömning av nya hjälpmedelsbehov med stöd av hjälpmedelscentralens beslutsstöd
 • Datainsamling och bedömning av aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer sker via intervju och observation med stöd av exempelvis COPM (FSA, 2006) eller FIM (1996).

Personligt stöd och relationer

Emotionellt- och praktiskt stöd av närstående, tex. partner, barn och barnbarn, personliga assistenter, hemtjänst etc.

Restriktioner

Restriktioner kan avse patientens frihet, vård, mobilisering och träning.

Bedömning

Tolkning/värdering av resultat/utredning. Kort sammanfattning av utredning.

Information

Information som ges till patienten.

Mål

Huvudmål och delmål, i eventuell rehabplan.