Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bilaga 2 - Arbetsterapeuters utredning, Rehabmedicin Jönköping, Nässjö och Värnamo enligt ICF-struktur

Specialiserat kunskapsstöd för strokerehabilitering som följs är:

Kroppsfunktioner

Psykiska funktioner

 • Sammanställning av instrument
 • Cognistat
 • MoCa
 • MFS - Mental Fatigue Scale
 • CSB
 • DBF
 • KSB
 • TMT-A och B
 • Kognitiv checklista vid bedömning av ADL personlig vård och I ADL-förmåga
 • Mental trötthet med Mental Fatigue Scale (MFS)
 • Förarbedömning teoretisk - Trafikmedicin
 • Bedömning av körförmåga -arbetsterapiprogram

Sinnesfunktioner och smärta

 • Ytlig och djup känsel
 • Sensorisk gnosis med instrument DBF
 • Smärta intervju
 • VAS-skalan/NRS-skala

Hjärt och kärl

 • Ödemmätning: Metod att mäta handödem “Figure of eight"
 • Viloortosbehandling för händer vid neurologisk skada/sjukdom
 • Pittingtest

Neuromuskeloetal

 • Gripitt
 • NineHole Peg Test

Aktivitet och delaktighet

Lärande och att tillämpa kunskap

 • Observation i aktivitet av målinriktade sinnesupplevelser, grundläggande lärande, att tillämpa kunskap.
 • Att läsa, skriva, räkna, hantera dator, telefon, larm, inlärda strategier.

Allmänna uppgifter och krav

 • Observation i olika aktiviteter som är aktuella för det patienten prioriterar och behöver utföra, exempelvis av uppmärksamhet, minne, exekutiva förmågor. Behandlingsriktlinje för CI-terapi - Constraint Induced Movement Therapy
 • Användning av kognitiva strategier
 • Aktivitetsmönster
 • Självskattning;
  • Upplevelse av delaktighet i vardagens aktiviteter GAP
  • Upplevelse av problem med aktivitetsutförande COPM Canadian Occupational Performance Measure
  • Visuellt uppmärksamhet, visuell neglect. CBS - Catherine Bergego Scale
 • Uppmärksamhet
  • Minne och orientering CFQ - The Cognitive Failures Questionnaire
  • Minne och orientering - RBMT
 • PSFS Patientfunktionell skala

Kommunikation

I samråd med logoped, använda kommunikationssätt, talsyntes, dator, telefon med mera.

Förflyttning

 • Nine Hole peg test
 • Box and blocks
 • Sollerman test 4,8 och 10 fore nerve Injuries
 • AHA, assisting Hand assessment, Lena Krumlinde
 • Observation i aktivitet att ändra och bibehålla kroppsställning, bära, flytta och hantera föremål och gå röra sig omkring, förflytta sig med hjälp av transportmedel. I observation och analys - AMPS-struktur men inte dataprogram.
 • Bilkörning, utredning i praktisk situation
 • Bedömning av körförmåga - arbetsterapiprogram
 • Trafikmedicin -Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Personlig vård

 • Observation och/eller intervju av aktivitetsutförande och hjälpbehov
 • FIM
 • Sunnaas ADL-status
 • ADL-taxonomin
 • Kognitiv checklista vid arbetsterapeutisk bedömning av ADL-förmåga

Hemliv

 • Observation i aktivitet och/eller intervju
 • AMPS-struktur
 • Sunnaas ADL-status
 • IAM

Viktiga livsområden

 • Intervju, utbildning, nuvarande arbete/uppgifter och miljö
 • DOA (Dialog om arbetsförmåga, Författare Eva Norrby och Irené Linddahl, Publikation Sveriges Arbetsterapeuter 2017)
 • Arbetsplatsbesök

Socialt och medborgerligt liv

 • Intervju om sociala kontakter
 • fritid

Omgivningsfaktorer

Produkter och teknik