Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bilaga 3 - Arbetsterapeuters interventioner inom slutenvård och kommun enligt ICF-struktur

Kroppsfunktioner

Psykiska funktioner

 • Individanpassade övningar och uppgifter från utredning och målsättning.
 • Kompensatorisk teknik till personer med nedsatt minne - Socialstyrelsens nationella riktlinje.
 • Kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga.
  Dolda funktionsnedsättningar vid stroke

Sinnesfunktioner och smärta

Förebyggande och behandlande av hand- svullnad/ödem.
Svullen hand efter neurologisk sjukdom eller skada - arbetsterapeutisk och sjukgymnastisk behandlingsriktlinje.

Neuromuskeloetal och rörelsefunktioner

Aktivitet och delaktighet

Uppgifter och krav

 • Individanpassade övningar och uppgifter från utredning och målsättning. Samtal om dagsstruktur och aktivitetsbalans för patienten med hjärntrötthet.
 • Uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt motorisk förmåga - Socialstyrelsens nationella riktlinje

Förflyttning

 • Individanpassade övningar och uppgifter från utredning och målsättning.
 • Uppgiftsspecifik gångträning till personer med lätt till måttlig nedsatt gångförmåga - Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Personlig vård

 • Individanpassade övningar och uppgifter från utredning och målsättning.
 • Uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt motorisk förmåga - Socialstyrelsens nationella riktlinje

Hemliv

 • Individanpassade övningar och uppgifter från utredning och målsättning.
 • Uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt motorisk förmåga - Socialstyrelsens nationella riktlinje

Medmänskliga interaktioner och relationer 

Samtal och reflektion om de situationer patienten upplever problematiska.

Socialt och medborgerligt liv

Stödja för att möjliggöra sociala aktiviteter i samhället.

Omgivningsfaktorer

Produkter och teknik

 • Anpassning och förskrivning av hjälpmedel och produkter för att möjliggöra aktivitet.
 • Anpassning av fysisk och social miljö.
 • Anpassning av omgivningsfaktorer vid nedsatt ADL förmåga - Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Information

 • Information och undervisning till patient och närstående
 • Praktisk handledning och träning för närstående - Socialstyrelsens nationella riktlinjer