Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bilaga 4 - Arbetsterapeuters interventioner, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping, Nässjö och Värnamo enligt ICF-struktur

Specialiserat kunskapsstöd för strokerehabilitering som följs är:

Kroppsfunktioner

Psykiska funktioner

 • Riktlinjer för datoriserad arbetsminnesträning
 • Studie Cogmed
 • COGNIsoft
 • Individanpassade övningar och uppgifter utifrån behov från utredning - mål i rehabplan

Sinnesfunktioner och smärta

Förebyggande och behandlande av hand- svullnad/ödem.
Svullen hand efter neurologisk sjukdom eller skada - arbetsterapeutisk och sjukgymnastisk behandlingsriktlinje, Region Jönköpings län.

Neuromuskuloskeletala och rörelsefunktioner

Aktivitet och delaktighet

 • Coachning i samband med Cog-medträning och individanpassad träning
 • Information och reflektion i grupp; Hjärnans anatomi/funktion / sjukdomar. Hjärntrötthet och aktivitetsbalans (Lokalt utformat programinnehåll återfinns på intranätet Rehabiliteringsmedicinska kliniken)
 • Information, reflektion individuellt IMental trötthet - hjärntrötthet
 • Aktivitetsbalans.

Uppgifter och krav

 • CI-terapi
  Behandlingsriktlinje för CI-terapi - Constraint Induced Movement Therapy
  Informationbroschyr CI-terapi arm
 • Individanpassade övningar och uppgifter utifrån behov från utredning - mål i rehabplan. Exempelvis verkstad, pappslöjd, sömnad, trädgård, dator.
 • Dagsstruktur och aktivitetsbalans

Förflyttning

 • Individanpassade övningar och uppgifter utifrån behov från utredning - mål i rehabplan. Till exempel att gripa och ta, stå, gå bära med sig i aktivitet.
 • Att transportera sig, åka kollektivt.

Personlig vård

Individanpassade övningar och uppgifter utifrån behov från utredning - mål i rehabplan

Hemliv

Individanpassade övningar och uppgifter utifrån behov från utredning - mål i rehabplan

Viktiga livsområden

 • Förbereda och följa uppför studie.
 • Arbetsplatsbesök och åtgärder för att möjliggöra arbete.
 • Avstämningsmöte med försäkringskassan.

Socialt och medborgerligt liv

Introducera eller återta tidigare fritidsintresse, anpassa för att möjliggöra – åter i samhället

Omgivningsfaktorer

Produkter och teknik

 • Anpassning, förskrivning av hjälpmedel och produkter för att möjliggöra aktivitet.
 • Träning i att använda hjälpmedel.
 • Anhörigkontakt/information.