Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Svarstider för röntgenundersökningar


Röntgens mål är att fler än 90 % av alla akuta patienter (inklusive inneliggande) får svar så snart som möjligt, samt att fler än 90% av alla elektiva patienter får svar inom 7 dagar från undersökningsdagen.

Ibland kan dessa mål ej uppnås - vid behov kan remittent kontakta röntgen för prioritering av svar. Se kontaktuppgifter under rubrik "kontakt".