Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Svarstider för röntgenundersökningar

Januari 2021 - just nu har vi problem att mäta våra svarstider efter byte av produktionssystem. Uppskattningsvis klarar vi för närvarande svarstiderna nedan. Vid behov kan remittent kontakta röntgen för prioritering av svar. Se kontaktuppgifter under rubrik "Kontakt".

Röntgens mål är att fler än 90 % av alla akuta patienter (inklusive inneliggande) får svar så snart som möjligt, samt att fler än 90% av alla elektiva patienter får svar inom 7 dagar från undersökningsdagen.

Ibland kan dessa mål ej uppnås - vid behov kan remittent kontakta röntgen för prioritering av svar. Se kontaktuppgifter under rubrik "kontakt".