Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Väntetider till röntgenundersökningar

Väntetid för akuta och inneliggande patienter

Röntgens mål är:

 • akuta patienter skall undersökas och få svar samma dag som remissen ankommer (utförs efter medicinsk prioritering)
 • inneliggande patienter undersöks så snart vi har möjlighet (inom högst ett par dagar)

Väntetid för elektiva patienter

Tid för undersökning ges efter medicinsk prioritering.

Röntgens mål är:

 • Prio 1 och SVF-patienter: undersökning inom en vecka
 • Prio 2-patienter: undersökning inom två veckor
 • Prio 0: 90% undersökning inom två veckor

Dessa mål hålls för närvarande för majoriteten av våra patienter, med vissa svårigheter inom prio 0. Nedan redovisas därför väntetider för röntgenundersökningar utan förtur (prio 0) i Region Jönköpings Län.

Väntetiden är medianvärde i antal veckor från remiss in till initialt bokad tid. 

Uppdaterad 2021-01-26

 • På grund av datasystembyte ligger vi för närvarande efter i våra bokningar, men vi gör allt vi kan för att snarast ligga i fas igen. Våra uppföljningsfiler fungerar inte efter uppgraderingen vilket innebär att vi för närvarande inte kan redovisa korrekta väntetider.
 • För närvarande är väntetiderna för SVF mammografi ca 4-6 veckor. Arbete pågår för att minska väntetiden, men kommer troligen fortgå under första halvan av våren.

Magnetkameraundersökning

 • Höglandet: 
 • Ryhov: 
 • Värnamo: 

Datortomografiundersökning

 • Höglandet: 
 • Ryhov: 
 • Värnamo: 

Ultraljudsundersökning

 • Höglandet: 
 • Ryhov: 
 • Värnamo: 

Slätröntgen

 • Höglandet: 
 • Ryhov: 
 • Värnamo: 

Pet-CT

 • Ryhov: 

Klinisk mammografi

 • Ryhov: