Väntetider till röntgenundersökningar


Tid för undersökning ges efter medicinsk prioritering. Nedan redovisas väntetider för augusti 2019 till röntgenundersökningar utan förtur i Jönköpings län.

Röntgen, Höglandssjukhuset Eksjö

Undersökningar Mindre än 2veckor   2-4 veckor 5-8 veckor 8-12 veckor 12- veckor
Magnetkameraundersökning         X
Datortomografiundersökning     X    
Ultraljudsundersökning   X      
Kärlundersökning          
Genomlysning av mag-tarmkanalen     X    
Njurar   X      
Skelett/lungor   X      

Röntgen, Länssjukhuset Ryhov

Undersökningar Mindre än 2veckor   2-4 veckor 5-8 veckor 8-12 veckor 12- veckor
Magnetkameraundersökning         X
Datortomografiundersökning     X    
Ultraljudsundersökning     X    
Kärlundersökning     X    
Genomlysning av mag-tarmkanalen   X      
Njurar     X    
Skelett/lungor     X    
Kliniska mammografier
        X

Röntgen, Värnamo sjukhus

Undersökningar Mindre än 2veckor   2-4 veckor 5-8 veckor 8-12 veckor 12- veckor
Magnetkameraundersökning         X
Datortomografiundersökning X        
Ultraljudsundersökning X        
Kärlundersökning          
Genomlysning av mag-tarmkanalen          
Njurar          
Skelett/lungor X        

Svarstider för röntgenundersökningar

Fler än 90 % av alla undersökningar besvaras inom 7 dagar från att
undersökningen är utförd.