Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Antibiotikasmarta vårdcentraler


Antibiotikasmarta vårdcentraler

Nu lanserar Strama Jönköping utmärkelsen "Antibiotikasmart vårdcentral". Utmärkelsen tilldelas de vårdcentraler i länet som tar ansvar för sin antibiotikaförskrivning, bland annat genom att uppmärksamma och följa upp sina resultat.

Hur går diplomeringen till?

För att erhålla utmärkelsen "Antibiotikasmart vårdcentral" behöver fyra kriterier uppfyllas under mätperioden mellan den 1 november 2019 till 31 oktober 2020.

Följande mål ska vara uppnådda vid mätperiodens slut:

  1. < 270 antibiotikarecept/1000 listade (ålders- och täckningsgradsviktad data)
  2. Minst 70 % av förskriven och uthämtad antibiotika (J01 exkl. J01XX05) ska utgöras av förstahandspreparat. (Pivmecillinam, nitrofurantoin, flukloxacillin, penicillin V)
  3. Stramas uppföljningsbesök ska vara genomfört under jan-okt 2020, alternativt inplanerat under nov-dec 2020.
  4. Självdeklaration ska vara genomförd och inlämnad senast den 15 sept

De vårdcentraler som uppfyller de fyra kriterierna erhåller ett diplom och uppmärksammas i samband med den återkommande antibiotikaveckan i november. I utmärkelsen ingår också ett informationspaket som kan användas såväl internt som externt för att stärka vårdcentralens varumärke.

I PDF-filen "Resultat Antibiotikasmarta vårdcentraler Resultat september 2019" ser ni hur varje vårdcentral ligger till i förhållande till målen per den 30 september 2019.

Ingen anmälan behövs men hör gärna av er om ni har frågor.

Instruktionsfilm Antibiotikasmarta Vårdcentraler

Antibiotikasmarta vårdcentraler from Region Jönköpings län on Vimeo.