Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Årets punktprevalensmätning av VRI


Årets punktprevalensmätning av VRI genomfördes onsdag 20 mars 2019 i slutenvården.

Genomförande av mätning

Alla patienter som är inneliggande denna morgon ska registreras.

Protokollen skickas med interposten till Sofia Wetterbrandt, Smittskydd Vårdhygien Länssjukhuset Ryhov

Vid frågor kontakta Sofia telefon 010-242 5991 eller Andreas telefon 010-242 5977

SKL har beslutat att genomföra en nationell punktprevalensmätning (PPM) per år från och med 2015.