Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Årets punktprevalensmätning av VRI

Årets punktprevalensmätning av VRI genomförs onsdag 11 mars 2020 i slutenvården.

Genomförande av mätning

Alla patienter som är inneliggande denna morgon ska registreras.

Protokollen skickas med interposten till Andreas Lägermo, Smittskydd Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov

Vid frågor kontakta Andreas Lägermo på telefon 010-242 5977

SKL har beslutat att genomföra en nationell punktprevalensmätning (PPM) per år från och med 2015.