Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hindra smittspridning vid besök på särskilda boenden för äldre


Att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19 till särskilda boenden för äldre är mycket angeläget. Hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Besök kan utgöra en risk för smittspridning om besöket inte genomförs på ett säkert sätt. Med ökad andel vaccinering kan åtgärderna för att hindra smittspridningen av covid-19 nu anpassas. Alla har dock ett fortsatt ansvar att skydda de som inte är vaccinerade.

Säkra besök

Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd för den som vaccinerats, vilket gör det möjligt för vaccinerade personer att ta emot besök och träffa närstående på nära håll i sitt hem. Exempel på besöksrutiner kan vara:

 • besök sker endast av friska personer, fria från symtom på covid-19
 • besökare ges information före besöket, samt i samband med besöket om verksamhetens besöksrutiner
 • besökare kommer överens med verksamheten om en tid för besöket, och hur många besökare som kan komma samtidigt
 • förutsättningar finns till handtvätt eller handdesinfektion och att det är lättillgängligt
 • besökare är noggrann med sin handhygien inför, under och efter besöket.
 • besökare håller ett säkert avstånd till de som man normalt inte träffar och ser till att trängsel kan undvikas i samband med besök
 • besök sker i den boendes lägenhet eller annan särskilt avsedd besöksmiljö, där andra boende eller personal inte vistas samtidigt
 • besök utomhus uppmuntras
 • besökare skriver upp sitt besök i den boendes gästbok

Information till besökare

Inför besök och i samband med besöket är det lämpligt att informera om:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid bara milda symtom
 • hålla avstånd till de personer som du normalt inte träffar och särskilt om de inte är vaccinerade
 • tvätta händerna ofta eller använd handsprit
 • inte vara för många besökare samtidigt hos den boende, så att trängsel kan undvikas
 • uppmuntra att skriva i den boendes gästbok
 • besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott