Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hindra smittspridning vid besök på särskilda boenden för äldre

Att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19 till särskilda boenden för äldre är mycket angeläget. Hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Besök kan utgöra en risk för smittspridning om besöket inte genomförs på ett säkert sätt. Med minskad smittspridning i samhället och ökad andel vaccinering i befolkningen kan åtgärderna för att hindra smittspridningen av covid-19 ytterligare anpassas. Alla har ett fortsatt personligt ansvar att skydda den boende från covid-19. Ett särskilt ansvar vilar på ovaccinerade besökare eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Säkra besök

Verksamhetsansvariga och personal behöver upprätthålla rutiner och anpassa arbetssätt så  att risken för att covid-19 sprids på boendet begränsas. Smittskydd vårdhygien ger följande råd för att genomföra besök till den boende på ett säkert sätt:

 • besök sker endast av friska personer, fria från symtom på covid-19
 • besökare ges information om verksamhetens besöksrutiner
 • besökare vidtar åtgärder så trängsel kan undvikas i samband med besöket 
 • förutsättningar finns till handtvätt eller handdesinfektion och att det är lättillgängligt
 • besökare är noggrann med sin handhygien inför, under och efter besöket
 • ovaccinerade besökare bör hålla avstånd till andra
 • besök sker i den boendes lägenhet eller annan särskilt avsedd besöksmiljö, där andra boende eller personal inte vistas samtidigt
 • besök utomhus uppmuntras

Information till besökare

Vid besök är det lämpligt att informera om att:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid bara milda symtom
 • ovaccinerade personer bör hålla avstånd till andra, och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre
 • tvätta händerna ofta eller använd handsprit
 • inte vara för många besökare samtidigt hos den boende, så att trängsel kan undvikas
 • besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott