Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Förebygga smittspridning vid besök på särskilda boenden för äldre


Att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19 till särskilda boenden för äldre är mycket angeläget. Hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Besök kan utgöra en risk för smittspridning om besöket inte genomförs på ett säkert sätt. Ett stort ansvar vilar på var och en att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Säkra besök

Exempel på besöksrutiner för att minska risken för smittspridning kan vara:

 • besök sker endast av friska personer, fria från symtom på covid-19
 • besökare ges information före besöket, samt i samband med besöket om verksamhetens besöksrutiner
 • besökare kommer överens med verksamheten om en tid för besöket, och hur många besökare som kan komma samtidigt
 • förutsättningar finns till handtvätt eller handdesinfektion och att det är lättillgängligt
 • besökare är noggrann med sin handhygien inför, under och efter besöket. besökare och boende håller ett säkert avstånd till varandra och ser till att trängsel kan undvikas
 • besök sker i den boendes lägenhet eller annan särskilt avsedd besöksmiljö, där andra boende eller personal inte vistas samtidigt
 • besök utomhus uppmuntras
 • besökare skriver upp sitt besök i den boendes gästbok

Information till besökare

Inför besök och i samband med besöket är det lämpligt att informera om:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid bara milda symtom
 • personer över 70 år bör begränsa sina fysiska kontakter
 • hålla fysiskt avstånd till varandra
 • tvätta händerna ofta eller använda handsprit
 • inte vara för många besökare samtidigt hos den boende, så att avstånd kan hållas och trängsel undvikas
 • uppmuntra att skriva i den boendes gästbok
 • besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott