Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hindra smittspridning vid besök på särskilda boenden för äldre

Att begränsa riskerna för smittspridning av covid-19 till särskilda boenden för äldre är mycket angeläget. Hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Besök kan utgöra en risk för smittspridning om besöket inte genomförs på ett säkert sätt. Med minskad smittspridning i samhället och ökad andel vaccinering i befolkningen kan åtgärderna för att hindra smittspridningen av covid-19 nu ytterligare anpassas. Alla har dock ett fortsatt personligt ansvar att skydda den boende från covid-19.

Säkra besök

Verksamhetsansvariga och personal behöver fortsätta arbetet med att upprätthålla rutiner och anpassa arbetssätt så  att risken för att covid-19 sprids på boendet begränsas. Smittskydd vårdhygien ger följande råd för att genomföra besök på ett säkert sätt:

 • besök sker endast av friska personer, fria från symtom på covid-19
 • besökare ges information om verksamhetens besöksrutiner
 • besökare vidtar åtgärder så trängsel undviks i samband med besöket 
 • förutsättningar finns till handtvätt eller handdesinfektion och att det är lättillgängligt
 • besökare är noggrann med sin handhygien inför, under och efter besöket
 • besökare håller avstånd till de som man normalt inte träffar
 • besök sker i den boendes lägenhet eller annan särskilt avsedd besöksmiljö, där andra boende eller personal inte vistas samtidigt
 • besök utomhus uppmuntras
 • besökare skriver om möjligt upp sitt besök i den boendes gästbok

Information till besökare

Vid besök är det lämpligt att informera om att:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid bara milda symtom
 • hålla avstånd till de personer som du normalt inte träffar och särskilt om de inte är vaccinerade
 • tvätta händerna ofta eller använd handsprit
 • inte vara för många besökare samtidigt hos den boende, så att  avstånd till andra kan hållas och trängsel kan undvikas
 • uppmuntra att skriva i den boendes gästbok
 • besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott