Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Förebygga smittspridning av Covid-19 vid sammankomster i vård och omsorg

Verksamheter kan återuppta utbildning, träning, hälsofrämjande aktiviteter och andra sammankomster för såväl personal och studenter som patienter och omsorgstagare. Minskad smittspridning i samhället, liksom belastning på sjukvården och hög vaccinationstäckning i befolkningen medför nu att många restriktioner tas bort.
Smittskydd Vårdhygien följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

När det gäller sammankomster i personalgrupper kvarstår endast rådet att undvika trängsel.

Vid sammankomster med patienter och omsorgstagare ger vi följande rekommendationer:

  • Bara friska deltagare, noggrann handhygien, tydliga rengöringsrutiner för utbildningsmaterial och träningsredskap.
  • Utomhusaktiviteter innebär klart lägre risk än inomhusaktiviteter.
  • Anpassa gruppstorlek efter lokal. Undvik trängsel. Mindre grupper är alltid att föredra.
  • Ovaccinerade bör kunna hålla avstånd till andra.
  • Tänk igenom rutiner för när deltagare kommer och går, gemensamma måltider, fikapauser eller ombyte. Se till att alla kan rengöra händerna före aktiviteterna och före måltider.