Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Förebygga smittspridning av Covid-19 vid sammankomster i vård och omsorg

Stegvis har verksamheter kunnat återuppta utbildning, träning, hälsofrämjande aktiviteter och andra sammankomster för såväl personal och studenter som patienter och omsorgstagare. Minskad smittspridning i samhället, liksom belastning på sjukvården och hög vaccinationstäckning i befolkningen medför nu att ytterligare anpassningar kan genomföras.

För att minska risken för att covid-19 sprids i samband med sammankomster ger Smittskydd Vårdhygien ett antal råd. De anpassas kontinuerligt efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Utomhusaktiviteter innebär klart lägre risk än inomhusaktiviteter.
  • Bara friska deltagare, noggrann handhygien, tydliga rengöringsrutiner för utbildningsmaterial och träningsredskap.
  • Anpassa deltagarantalet utifrån om sammankomsten genomförs inomhus eller utomhus samt om deltagarna har anvisade sittplatser* eller inte.
    Se vidare information om max antal deltagare: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
  • Anpassa gruppstorlek efter lokal så att det går att hålla avstånd till andra. Mindre grupper är alltid att föredra.
  • Tänk igenom rutiner för när deltagare kommer och går, gemensamma måltider, fikapauser eller ombyte. Se till att alla kan rengöra händerna innan.
  • Bibehåll avstånd så att trängsel inte uppstår före, under och efter aktiviteten.
  • Fysisk aktivitet med ”flås”, körsång eller musik med blåsinstrument medför större risk för smittspridning och genomförs om möjligt utomhus eller i extra rymlig lokal.

* Med anvisad sittplats menas en tydlig, planerad sittplats likt på bio, teater etc. Detta kan exempelvis på särskilt boende för äldre översättas till iordningställda utplacerade stolar med avstånd, där deltagare förblir sittandes under sammankomsten.