Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Förebygga smittspridning av Covid-19 vid gruppaktiviteter i vård och omsorg

Förebygga smittspridning av Covid-19 vid gruppaktiviteter i vård och omsorg

Många verksamheter ser ett behov av att återuppta utbildning, träning och hälsofrämjande aktiviteter för såväl personal och studenter som patienter och omsorgstagare. För det första måste nyttan med aktiviteten överväga den ökade risk för smittspridning som det innebär att samla människor i grupp. Bedömningen görs av ansvarig verksamhet.

För att minska risken för att covid-19 sprids i samband med gruppaktiviteter har Smittskydd Vårdhygien listat ett antal råd.

  • Utvärdera möjligheten att genomföra aktiviteten på distans i sin helhet eller i vissa delar.
  • Utomhusaktiviteter innebär klart lägre risk än inomhusaktiviteter.
  • Bara friska deltagare, noggrann handhygien, tydliga rengöringsrutiner för utbildningsmaterial och träningsredskap.
  • Anpassa gruppstorlek efter lokal så att det går att hålla avstånd på minst 1,5- 2 meter. Mindre grupper är att föredra, men avståndet mellan personerna är viktigare än det exakta antalet deltagare.
  • Vid övning av praktiska moment som måste genomföras och där det inte går att hålla avstånd, får ovanstående rekommendation frångås. Håll dessa övningsgrupper så små som möjligt och växla inte deltagare mellan grupperna.
    Deltagarna bör i dessa moment använda munskydd (typ I, II eller IIR) för att skydda varandra från eventuellt smittbärande droppar från luftvägarna.
  • Tänk igenom rutiner för eventuella gemensamma måltider eller fikapauser. Se till att alla kan rengöra händerna innan, bibehåll avstånd.
  • Dokumentera deltagare och datum samt vilka som varit tillsammans i smågrupper. Detta för att underlätta eventuell smittspårning.

Särskilt utsatta grupper

Personer som tillhör riskgrupp bör endast delta i gruppaktiviteter om avstånd mellan deltagarna kan upprätthållas före, under och efter aktiviteten.