Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Förebygga smittspridning av covid-19 vid personalsammankomster

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar berör inte sammankomster som är privata eller anordnas på arbetsplatsen. För att minska risken för smittspridning behöver dock smittskyddsåtgärder vidtas även vid denna typ av samlingar.

Följande rekommendationer gäller för samtliga verksamheter:

 • Säkerställ att trängsel ej uppstår och att avstånd kan hållas i fikarum, lunchrum och allmänna ytor under arbetstid
 • Undvik stora samlingar. Ställ in, skjut upp eller genomför digitala alternativ till konferenser, utbildningar, fester m.m.
 • Vid nödvändiga utbildningar med praktiska moment där det inte går att hålla avstånd, bör deltagarna använda munskydd.
 • Personer som ändå träffas på daglig basis kan i regel samlas i mindre grupper. När mindre grupper samlas bör smittskyddsåtgärder vidtas, enligt samma grundprinciper som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:
  • Alla deltagare bör ha en anvisad sittplats
  • Anpassa gruppstorlek efter lokal (eller tvärtom)
  • Dela upp personer i mindre sällskap om max 8 personer och se till att hålla avstånd mellan sällskapen. I första hand bör alla sitta tillsammans med personer som de ändå brukar träffa.
  • Säkerställ att trängsel inte uppstår vid in- och utpassage eller i samband med måltider
  • En ovaccinerad person ska hålla avstånd till andra, alternativt avstå aktiviteten
  • En person med någon form av symtom på covid-19 ska inte delta
  • Alla deltagare uppmanas till noggrann handhygien
 • Utomhusaktiviteter innebär generellt en klart lägre risk än inomhusaktiviteter

Frågor och svar

Varför införs dessa begränsningar?

Vi befinner oss i en period av ökad spridning av covid-19 och det är stor risk att detta kommer att leda till en ökad vårdbelastning. Det är därför angeläget att minska risken för smittspridning bland personal inom vård och omsorg så mycket som möjligt. Framför allt gäller det spridning av covid-19, men för såväl bemanningssituationen som patientsäkerheten är det även viktigt att undvika spridning av andra infektioner som influensa och RS-virus.

Hur stora grupper får samlas?

Det går inte att ange ett exakt antal personer som får samlas, utan det måste göras en samlad bedömning av antalet personer, typ av aktivitet och lokalens storlek och utformning. Det är även viktigt att väga in om berörda personer ändå träffas dagligen på arbetsplatsen eller om man blandar personer som vanligen inte kommer i kontakt med varandra.

Vad gäller om vi bokat julbord på en restaurang?

Vid besök på restauranger eller i andra externa lokaler är det lokalens regler som gäller, t ex särskilda smittskyddsåtgärder för serveringsställen eller krav på vaccinationsbevis. 

Även om en extern lokal används behöver ansvarig chef göra en bedömning av vad som är lämpligt att genomföra, i enlighet med rekommendationerna ovan.

Kan vi ta emot ett luciatåg från en skola?

Ett luciatåg, eller liknande, som kommer på ett kort besök och håller avstånd till publiken innebär i regel ingen stor risk. Undvik att besökarna blandar sig med publiken före eller efter framträdandet (t ex gemensamt fika).

Kan vi ha en fest om bara vaccinerade får komma?

En arbetsgivare kan inte kräva att arbetstagare uppvisar vaccinationsbevis. Arbetsgivaren bör inte heller kräva vaccinationsbevis vid nöjesbetonade eller frivilliga aktiviteter som ordnas av arbetsgivaren (t ex julfest). Däremot kan en extern lokal eller arrangör kräva vaccinationsbevis av besökare och då gäller detta, även om besöket görs på arbetstid.

Även om en extern lokal används behöver ansvarig chef göra en bedömning av vad som är lämpligt att genomföra, i enlighet med rekommendationerna ovan.

Vad kan vi göra?

Personer som  ändå träffas på daglig basis kan i regel samlas i mindre grupper. Luciafirande, adventsfika, julfirande eller liknande kan ofta genomföras på den egna enheten eller inom arbetslaget om man kan säkerställa att smittskyddsåtgärderna ovan vidtas.