Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Förebygga smittspridning av Covid-19 vid sammankomster för vård- och omsorgstagare

Nu ses en ökande smittspridning i samhället samtidigt som en ny virusvariant har identifierats, vilket innebär en extra osäkerhetsfaktor. Därav är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen i samband med utbildning, träning, hälsofrämjande aktiviteter och andra sammankomster för vård- och omsorgstagare.

Vid sammankomster med vård- och omsorgstagare ger Smittskydd Vårdhygien följande råd:

  • Bara friska deltagare, noggrann handhygien, tydliga rengöringsrutiner för utbildningsmaterial och träningsredskap.
  • Anpassa gruppstorlek efter lokal eller tvärtom så att det går att hålla avstånd. Mindre grupper är att föredra, men avståndet mellan personerna är viktigare än det exakta antalet deltagare.
    • Dela in en eventuellt större grupp i mindre grupper om max 8 personer och se till att hålla avstånd mellan grupperna. I första hand bör alla vara med personer som de vanligtvis träffar.
    • Sträva om möjligt efter att hålla ihop olika grupper från gång till gång.
  • Tänk igenom rutiner för när deltagare kommer och går, gemensamma måltider, fikapauser eller ombyte för att trängsel inte ska uppstå. Se till att alla kan rengöra händerna innan.
  • Ovaccinerade ska kunna hålla avstånd till andra.
  • Utomhusaktiviteter innebär klart lägre risk än inomhusaktiviteter.

När det gäller samlingar i personalgrupper ex större utbildningar, fester m.m. hänvisar Smittskydd Vårdhygien till riktlinjen Förebygga smittspridning av covid-19 vid personalsammankomster