Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Frågor och svar - Andningsskydd  7 dagar från symtomdebut

Varför görs denna ändring just nu?

Åtgärden är en extra försiktighetsåtgärd i ett läge med stor samhällsspridning och en förväntad ökning av virusvarianter med större spridningsförmåga. Andningsskydd bedöms teoretiskt kunna utgöra ett förstärkt skydd mot smitta från personer i det tidiga sjukdomsförloppet, då smittsamheten är störst, och framförallt i lokaler som saknar ventilation anpassad för smittsamma luftvägsinfektioner.

Har tidigare skyddsutrustning inte varit tillräckligt bra?

Den skyddsutrustning som används är bra. Denna nya rekommendation är en extra försiktighetsåtgärd. Det finns inte klara bevis på att det skyddar bättre men heller ingen anledning att tro att det kan vara sämre.

Finns det forskning som påvisar en mindre risk att drabbas av smitta som personal om man använder andningsskydd?

Det finns inga studier ännu från riktig vård som ställer dessa två mot varandra. Studier på till exempel influensa har inte visat någon tydlig skillnad. Andningsskydd rekommenderas alltså nu som en extra försiktighetsåtgärd.

Vi har fått utbildning i att viruset smittar främst via droppsmitta, menar ni nu att det är luftburet?

Droppsmitta betraktas fortfarande som den viktigaste smittvägen. Det är fortfarande så att covid-19 inte smittar på långa avstånd. Andningsskydd ger skydd mot mycket små vätskedroppar på nära håll, under förutsättning att det används på korrekt sätt.

Det är möjligt att sådana små droppar kan finnas i tillräcklig mängd för att vid inandning orsaka smitta med covid-19, till exempel om man arbetar lång tid nära en patient som nyligen insjuknat i covid-19. Införandet är alltså en försiktighetsåtgärd.

Hur länge kan man använda andningsskyddet?

Andningsskyddet kan användas upp till 4 timmar och det går bra att ha samma andningsskydd på sig hos flera vårdtagare i följd. Om andningsskyddet behöver justeras under användning måste händerna spritas både före och efter att andningsskyddet vidrörts. Ett andningsskydd som har tagits av får inte återanvändas.

När ska vi börja tillämpa den nya rekommendationen?

Rekommendationen kan börja tillämpas så fort andningsskydd finns på plats i tillräcklig mängd och kunskap finns hos personalen om hur man använder andningsskydd korrekt. Finns inte andningsskydd att tillgå eller om det råder osäkerhet kring säker hantering rekommenderas istället fortsatt användning av munskydd IIR såsom tidigare.

Betyder detta att vi ska ha andningsskydd även vid provtagning av patienter med misstänkt covid-19?

Nej. Provtagningen går fort. Använd skyddsutrustning enligt Hygienrutiner vid provtagning för SARS-CoV-2. Vid arbete med provtagning för covid-19 under stor del av arbetsdagen, kan verksamhetschef ta annat beslut efter samråd med Vårdhygien.