Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Frågor och svar om hushållskontakter

Hushållskontakter till bekräftade fall av covid-19 betraktas som misstänkta fall och ska ges förhållningsregler. Vad detta innebär beskrivs i Smittskyddsblad Covid-19, hushållskontakter. Nedan finns svar på en del vanliga frågor kring hushållskontakter.

Vem räknas som en hushållskontakt?

En person som index delat boende med någon gång under smittsam fas. Detta inkluderar familjemedlemmar som bor tillsammans eller andra personer som sovit i samma rum.

Däremot räknas inte exempelvis en studentkorridor eller ett boende med egna rum/lägenheter som ett gemensamt hushåll, även om vissa umgängesytor delas.

Varför ges förhållningsregler till hushållskontakter?

Smitta mellan hushållsmedlemmar är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Syftet med förhållningsreglerna är att undvika att smittan sprids vidare utanför hushållet.

Vad är den lagliga grunden för tvingande åtgärder?

Hushållskontakter definieras i detta sammanhang som misstänkta fall av covid-19, vilket ger möjlighet till tvingande förhållningsregler enligt Smittskyddslagen. Smittskyddslagen innehåller även så kallad skyddsplikt, vilket innebär att den som kan misstänkas vara smittad av en allmänfarlig sjukdom är skyldig att iaktta ett sådant beteende att ingen annan utsätts för smitta.

När börjar förhållningsreglerna gälla?

Förhållningsregler ges i samband med att positivt provsvar meddelas till den första personen i hushållet och börjar då gälla omedelbart. Det finns alltså ingen skyldighet för hushållskontakter att stanna hemma så fort någon annan i hushållet får symtom eller i väntan på provsvar från någon annan i hushållet.

Vad gäller för barn som är hushållskontakter?

Från och med 1 december 2020 gäller samma förhållningsregler för alla i hushållet, dvs barn ska stanna hemma från förskola eller skola under 7 dagar från indexfallets provtagningsdatum. Barn ska även avstå från andra kontakter utanför hushållet, så som träningar eller andra gruppaktiviteter i, 14 dagar. Det går bra att vistas utomhus med avstånd till andra.

För provtagning av barn, se "Behöver hushållskontakter testa sig?" nedan.

Vad gäller om det är ett barn som är indexfall?

Om det är ett barn som är indexfall gäller förhållningsregler för övriga barn och vuxna i hushållet, på samma sätt som om det varit en vuxen som var index.

Hur får hushållskontakter ersättning för att stanna hemma?

Den som har möjlighet att arbeta hemifrån får lön på vanligt sätt.

Den som inte kan arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Invånaren ansöker själv på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer under rubriken "Om du eller någon du bor med är smittbärare på Försäkringskassans hemsida.

Behöver hushållskontakter testa sig?

Ja, hushållskontakter rekommenderas testning 5-7 dagar efter indexfallets provtagningsdatum, även utan symtom. Hushållskontakten måste fortsätta vara hemma till provsvaret är klart. Om symtom tillkommer efter testningen behöver nytt prov tas.

För barn rekommenderas provtagning av symtomfria från sex års ålder och uppåt. Förskolebarn provtas i regel inte.

Vad gäller om en hushållskontakt redan haft covid-19 eller är vaccinerad?

Den som nyligen varit sjuk i covid-19 eller är vaccinerad löper liten att bli sjuk. I följande fall kan hushållskontakter undantas från förhållningsregler om att stanna hemma och rekommendation om provtagning:

  • En person som inom sex månader haft en infektion med covid-19, som bekräftats med PCR- eller antigentest.
  • En person som har antikroppar mot covid-19 efter ett misstänkt infektionstillfälle de senaste sex månaderna. Tiden räknas alltså från infektionstillfället, inte från tidpunkten för antikroppstestet.
  • En person som är vaccinerad där det gått minst två veckor sedan den andra dosen. För viss vård- och omsorgspersonal rekommenderas dock provtagning enligt nedan.

Särskilda rekommendationer för vaccinerad vård- och omsorgspersonal

Vaccinerade hushållskontakter som arbetar i äldreomsorg eller i vård av känsliga patienter (äldre eller andra riskgrupper) får gå till arbetet om de är symtomfria, men rekommenderas ändå provtagning. Prov tas som för närkontakter, se Smittspårning i samhället.

Vad händer om någon mer i hushållet insjuknar?

Den som utvecklar symtom ska vid behov testas för covid-19. Vid typiska symtom inom inkubationstiden kan ibland klinisk diagnos ställas utan test.

Vid nytt bekräftat fall i samma hushåll behöver behandlande läkare bedöma om tiden med förhållningsregler måste förlängas för övriga personer i hushållet, utifrån tid för symtomdebut och hur väl personerna i hushållet lyckats hålla sig åtskilda.

Den som själv varit sjuk kan återvända till skola/arbete när hen är smittfri, dvs ofta 7 dagar efter symtomdebut. Detta påverkas inte av att fler personer i hushållet insjuknar. Den som precis själv varit sjuk ska alltså inte få förhållningsregler som hushållskontakt.

Får hushållskontakter träna?

Hushållskontakter får inte vistas på träningsanläggningar, men det går bra att träna på egen hand utomhus med avstånd till andra.

Får hushållskontakter gå och handla?

I första hand rekommenderas att man ber vänner, anhöriga eller frivilligorganisationer om hjälp med handling. Om ingen sådan lösning är möjlig får symtomfria hushållskontakter göra nödvändiga inköp, förutsatt att man kan hålla avstånd till andra och är noggrann med handhygienen.

Får hushållskontakter åka med allmänna kommunikationsmedel?

Nej, hushållskontakter ska så långt det är möjligt undvika att åka kollektivt. 

Hur länge måste hushållskontakter stanna hemma?

Den som inte utvecklar några symtom kan återgå till sina vanliga aktiviteter när det gått sju dagar från den dag indexfallet provtogs. Den som lämnat ett prov för covid-19 måste ha fått negativt svar på det före återgång, även om det skulle innebära att stanna hemma mer än sju dagar.

Hushållskontakten behöver sedan vara extra uppmärksam på eventuella symtom under ytterligare sju dagar, eftersom inkubationstiden kan vara upp till 14 dagar.