Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Frågor och svar om hushållskontakter


Hushållskontakter till bekräftade fall av covid-19 betraktas som misstänkta fall och ska ges förhållningsregler. Vad detta innebär beskrivs i Smittskyddsblad Covid-19, hushållskontakter. Nedan finns svar på en del vanliga frågor kring hushållskontakter.

Vem räknas som en hushållskontakt?

En person som index delat boende med någon gång under smittsam fas. Detta inkluderar familjemedlemmar som bor tillsammans eller andra personer som sovit i samma rum.

Däremot räknas inte exempelvis en studentkorridor eller ett boende med egna rum/lägenheter som ett gemensamt hushåll, även om vissa umgängesytor delas.

Varför ges förhållningsregler till hushållskontakter?

Smitta mellan hushållsmedlemmar är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Syftet med förhållningsreglerna är att undvika att smittan sprids vidare utanför hushållet.

Vad är den lagliga grunden för tvingande åtgärder?

Hushållskontakter definieras i detta sammanhang som misstänkta fall av covid-19, vilket ger möjlighet till tvingande förhållningsregler enligt Smittskyddslagen. Smittskyddslagen innehåller även så kallad skyddsplikt, vilket innebär att den som kan misstänkas vara smittad av en allmänfarlig sjukdom är skyldig att iaktta ett sådant beteende att ingen annan utsätts för smitta.

När börjar förhållningsreglerna gälla?

Förhållningsregler ges i samband med att positivt provsvar meddelas till den första personen i hushållet och börjar då gälla omedelbart. Det finns alltså ingen skyldighet för hushållskontakter att stanna hemma så fort någon annan i hushållet får symtom eller i väntan på provsvar från någon annan i hushållet.

Vad gäller för barn som är hushållskontakter?

Barn kan fortsätta gå i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola och att gå på fritids så länge de är fullt friska. Gymnasieelever ska stanna hemma, men kan delta i undervisning på distans.

Övriga kontakter utanför hushållet ska begränsas så mycket som möjligt. Avstå från gruppaktiviteter som t ex träning.

Det går bra att vistas utomhus med avstånd till andra.

Vad gäller om det är ett barn som är indexfall?

Om det är ett barn som är indexfall gäller förhållningsregler för övriga barn och vuxna i hushållet, på samma sätt som om det varit en vuxen som var index.

Hur får hushållskontakter ersättning för att stanna hemma?

Den som har möjlighet att arbeta hemifrån får lön på vanligt sätt.

Den som inte kan arbeta hemifrån kan ansöka om Smittbärarpenning från Försäkringskassan. Invånaren behöver dels själv ansöka på Försäkringskassans hemsida och dels ett läkarintyg.

Läkarintyg för sjukpenning (FK7804) används för intyg om smittbärarpenning och det finns från vecka 43, för primärvården och infektionskliniken, ett förifyllt läkarintyg i Cosmic webcert. För mer information hur man når det förifyllda intyget läs här. Där finns även instruktioner för övriga kliniker om hur ifyllnad kan ske av intyget för smittbärarpenning.  

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Behöver hushållskontakter testa sig?

Hushållskontakter som är vuxna eller går på gymnasiet rekommenderas att lämna ett prov för covid-19 när det gått 5-7 dagar från den dag indexfallet provtogs. Provtagning sker i första hand på vardagar. Den som lämnat ett prov måste invänta provsvar innan återgång till arbete/skola, även om det innebär att hen måste stanna hemma längre än 7 dagar.

Barn i grundskola provtas endast vid symtom och förskolebarn ska i regel inte provtas.

Vad gäller om en hushållskontakt redan haft covid-19?

Den som är sannolikt immun mot covid-19 är undantagen från förhållningsreglerna och kan fortsätta delta i sina vanliga aktiviteter.

Som sannolikt immun räknas den som:

  • haft en bekräftad infektion med covid-19 under de senaste 6 månaderna, eller
  • har påvisade antikroppar mot covid-19 i prov taget under de senaste 6 månaderna (gäller analysmetod som uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandakrav)

Vad händer om någon mer i hushållet insjuknar?

Den som utvecklar symtom ska testas för covid-19. Vid nytt bekräftat fall i samma hushåll behöver behandlande läkare bedöma om tiden med förhållningsregler måste förlängas för övriga personer i hushållet, utifrån tid för symtomdebut och hur väl personerna i hushållet lyckats hålla sig åtskilda.

Får hushållskontakter träna?

Hushållskontakter får inte vistas på träningsanläggningar, men det går bra att träna på egen hand utomhus med avstånd till andra.

Får hushållskontakter gå och handla?

Om det inte finns någon annan som kan handla så får symtomfria hushållskontakter göra nödvändiga inköp, förutsatt att man kan hålla avstånd till andra och är noggrann med handhygienen.

Får hushållskontakter åka med allmänna kommunikationsmedel?

Hushållskontakter ska så långt det är möjligt undvika att åka kollektivt. Om det inte finns någon annan möjlighet så får nödvändiga resor genomföras för att lämna barn på förskola eller skola.

Hur länge måste hushållskontakter stanna hemma?

Den som inte utvecklar några symtom kan återgå till sina vanliga aktiviteter när det gått sju dagar från den dag indexfallet provtogs. Den som lämnat ett prov för covid-19 måste ha fått negativt svar på det före återgång. Hushållskontakten behöver sedan vara extra uppmärksam på eventuella symtom under ytterligare sju dagar, eftersom inkubationstiden kan vara upp till 14 dagar.