Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Graviditet och vaccination

Comirnaty och COVID-19 Vaccine Moderna

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar. I säkerhetsuppföljning med uppföljning via självrapportering av drygt 35 000 vaccinerade gravida i USA fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.
Gravida som har något av följande tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 rekommenderas vaccination med start i fas 3:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år (födda 1986 eller tidigare) eller har ett BMI över 30 (vid inskrivning) bedöms alltid som en riskgraviditet och de rekommenderas också vaccination mot covid-19 med start i fas 3. Gravida som innan graviditeten inte haft någon av dessa riskfaktorer, men har en graviditetsinducerad sjukdom (t ex graviditetshypertoni, preeklampsi och graviditetsdiabetes) ingår inte i denna grupp.

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att alla gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 med start i fas 4, i samma åldersordning som övriga individer.

Vaccin till gravida

Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna).
Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten, men det finns vanligen inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Skydd mot covid-19 till gravida är viktigast att ges under senare delen av graviditeten när lungvolymen blir mindre:

  • för gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan
  • för gravida med annan underliggande sjukdom, kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern.

Om den gravida är yngre än 18 år görs särskild bedömning inför vaccination. Comirnaty är godkänt att ges från 16 års ålder.
Gravida som vaccinerats före eller under graviditet har ett lika gott skydd som övriga vaccinerade.

Informationen är hämtad från Folkhälsomyndighetens sida:

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19