Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar

Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail tll oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

Covidvaccinering i primärvården

Detta är en vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccinationer. Kursen är indelad i  fem moduler - Immunologi, Covid-19 vaccin, Ordinera, Vaccinera och Avslutning.

Utbildningen är framställd i samarbete med Smittskydd och vårdhygien tillsammans med Futurum.

Du hittar kursen Covidvaccinering i primärvården i Lärande- och kompetensportalen.

Frågestund för smittspårare

Det är många olika riktlinjer att hålla reda på och täta ändringar och vi förstår att det inte alltid är lätt att hålla reda på allt. Smittskydd erbjuder därför en frågestund för smittspårare en gång per vecka.

Utan föranmälan kan du där koppla upp dig och ställa frågor till smittskyddssjuksköterskorna kring smittspårning, tolkning av riktlinjer eller liknande. Tiden är onsdagar kl 15.00-15.30.

Vi fortsätter med frågestunderna hela hösten. Välkomna!

Länk till Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82943349542?pwd=TnBoRitrRUFJWnNiWW4vMEdsYWEzZz09 

Stramautbildning för Sjuksköterskor i Primärvård

Hosta, feber, sveda, värk i hals och öra... Vad ska vi göra?

Välkommen att fördjupa dina kunskaper kring hantering av patienter med vanliga infektionssymtom i primärvård!
På köpet får du också höra senaste nytt från Vårdhygien.

Eftermiddagen riktar sig främst till sjuksköterskor inom primärvård, men andra intresserade är också välkomna i mån av plats. Kursen sker vid tre tillfällen på tre orter, varje tillfällen kommer även kunna deltagas vid digitalt. 

Anmälan i LoK

Vårdhygien för vård- och omsorgslärare 1/3 2022

Den 1 mars klockan 13.00 – 15.00 är det åter dags för en uppdatering om vårdhygien.Som de senaste gångerna blir mötet digitalt.

Anslutningslänk kommer finnas lite närmare träffen.

Programmet är inte klart men kommer att sändas ut i god tid och även publiceras här. Kom gärna med egna förslag på ämnen att ta upp!

Vi tar emot anmälningar via mail till smittskydd.vardhygien@rjl.se

Vårdhygien vid vinterkräksjuka, influensa och uppdatering om covid-19

Vi bjuder in till två digitala träffar, med samma innehåll, för att uppdatera och kraftsamla tillsammans för att undvika besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhus och inom kommunal vård och omsorg. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation kan smittspridning begränsas.

 • 15 november klockan 14.00-15.30
 • 17 november klockan 14.00-15.30

Målgrupp:
Vård- och omsorgspersonal och deras chefer från slutenvård och från särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård.

Frågor vi kommer att diskutera:
Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka, influensa och Covid-19
Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?
Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?
Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar vårdtagare mellan olika instanser?

Praktisk information:

15 november ansluter ni genom att följa den här länken:
https://us02web.zoom.us/j/81528002587?pwd=SXpFNGh6SnNVbnRRVEZFV0M2TTNiQT09

17 november ansluter ni genom att följa den här länken:
https://us02web.zoom.us/j/81183319072?pwd=am16N0oyeDVpZzN1ckRzOGFmbWRpZz09

 • Var på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden
 • Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum
 • Det finns möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen under mötet
 • Föranmälan behövs inte
 • Länkarna kan även delas till andra
 • Frågor? smittskydd.vardhygien@rjl.se tel. 010-242 5991

Hygienombudsträffar hösten 2021

Hygiensjuksköterskorna välkomnar hygienobservatörer, hygienansvariga och chefer till höstens träffar.
Denna gång erbjuder vi
 • Tre aulaträffar på sjukhusen, främst riktade till slutenvården
 • En digital träff, främst riktad till mottagningsverksamhet och primärvård
 • En digital träff enbart för tandvård
Träffarna riktar sig till anställda inom Region Jönköpings län och anställda inom vårdval.
Hitta det tillfälle som passar dig bäst i listan nedan och anmäl dig i LOK.
Smakprov på träffarnas innehåll:
 • Hygienobservatören blir hygienombud – vi vässar detta viktiga uppdrag!
 • Handskanvändning – extra fokus i höst
 • Vårdrelaterade infektioner – VRI-smarta verksamheter
 • Pandemin – var är vi nu?
 • Vårdhygienisk egenkontroll
För dig som är ny och behöver grundutbildning i hur följsamhetsmätningarna till Basala hygienrutiner och klädregler går till, erbjuds en genomgång i anslutning till aulaträffarna. Du kommer till aulan kl 13:00 och närvarar hela eftermiddagen.
 
Om aulaträffarna inte passar genomför vi även en separat grundutbildning digitalt.
 
Du som redan har gått grundutbildningen kommer 13:45 då vi börjar med fika. Anmälan är samma för de som börjar 13:00 och 13:45.

Fysiska aulaträffar för alla:

25 oktober - Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
 • 13.00 – 13.45 grundutbildning för NYA hygienombud
 • 13.45 – 16.00 vi börjar med kaffe
27 oktober - Aulan Länssjukhuset Ryhov Jönköping
 • 13.00 – 13.45 grundutbildning för NYA hygienombud  
 • 13.45 – 16.00  vi börjar med kaffe                        
10 november - Aulan Värnamo sjukhus
 • 13.00 – 13.45 grundutbildning för NYA hygienombud
 • 13.45 – 16.00 vi börjar med kaffe

Digital träff riktad till primärvård och mottagningar:

 • 11 november 14.00 – 16.00 via digital länk

https://us02web.zoom.us/j/82331728694?pwd=RnV0TW9LYmpHRTE1ZGIrYkhBellkQT09

 
Digital grundutbildning för NYA hygienombud:
 
Digital träff riktad enbart till tandvården:
 • 1 december 14.00 – 16.00 via digital länk. Presentation av nya hygienansvariga och eget program.

https://us02web.zoom.us/j/82122555750?pwd=aHRkblR3QzJFMG1EVm5kNmxTVHFlZz09

 

Anmälan i LoK (Du kan logga in med SITHS eller med Bank-ID)