Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar


Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail tll oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

Hosta, feber, sveda, värk i hals och öra... Vad ska vi göra?

image386y.png

Välkommen att fördjupa dina kunskaper kring hantering av patienter med vanliga infektionssymtom i primärvården!
På köpet får du också höra senaste nytt från Vårdhygien.

Eftermiddagen riktar sig främst till sjuksköterskor inom primärvård, men andra intresserade är också välkomna i mån av plats.

Antalet platser är anpassat för att vi ska kunna hålla avstånd.

Utbildningens innehåll är detsamma som 2019 och den hålls vid tre olika tillfällen och platser (samt på distans) i länet under hösten.

 • Onsdag 16/9 13.30-16.30 Ulfsparresalen, hus 17 plan 3 Gula villan, Eksjö
 • Onsdag 23/9 13.30-16.00 Konferensrum Iris, hus D, plan 3 Värnamo
 • Torsdag 24/9 13.30-16.30 Orginalet Qulturum, Jönköping
 • Deltagande på distans 23/9 13:30-16:30
 • Deltagande på distans 24/9 13:30-16:30
 
All anmälan går bra att göra på mail till smittskydd.vardhygien@rjl.se
 
Frågor: carl.fridolfsson@rjl.se 010-24(25911) – Strama-koordinator

Hygienobservatörsträffar för personal i Region Jönköping hösten 2020 – Nya datum och nytt upplägg

Vårdhygien ser ett stort värde i att anordna hygienobservatörsträffar i höst och erbjuder två träffar/sjukhus för att glesa ut antalet deltagare.

Vi är ledsna för att vi har varit tvungna att byta datum.

Värnamo Sjukhus lokal Förmaket 22/9 och 24/9 (max 15 personer/tillfälle)

Länssjukhuset Ryhov lokal Cymbalen 29/9 och 13/10 (max 30 personer/tillfälle)

Höglandssjukhuset Eksjö lokal Aulan 1/10 och 14/10  (max 40 personer/tillfälle)

13.15–14.00 Utbildning av nya hygienobservatörer

14.15–15.30 Utbildning och information för alla hygienobservatörer i Region Jönköpings län

 • Covid-19 erfarenheter och hur vi ska tänka långsiktigt
 • Följsamhet till basala hygienrutiner, en hygiensjuksköterskas resa som patient
 • Tid för frågor och diskussioner

Det serveras inget fika då vi vill undvika trängsel men det kommer att finnas frukt som man ka ta av på vägen in och äta i pausen.

Denna gång kommer vi inte att ha möjlighet att erbjuda föreläsningen digitalt utan lägger fokus på att mötas. Vi tittar på möjligheten att göra även digitala träffar och återkommer om/när det blir aktuellt.

Anmälan på mail till smittskydd.vardhygien@rjl.se

Välkomna!

Skyddsutrustning på tre kvart!

När, vad, hur gör vi för att skydda patienterna och oss själva mot smittspridning. 

Vårdhygien erbjuder en 45 min lång webbutbildning om hur skyddsutrustning ska användas vid 5 tillfällen. (samma innehåll)

Anmälan i LoK senast dagen innan varje tillfälle.

Tillfällen 30/9, 5/10, 15/10, 21/10 och  22/10 klockan 15.00-15.45.

Du kan ansluta till videomötet på följande sätt:

 1. Cisco Meeting - Klicka på länken för att starta Cisco Meeting och ansluta till mötet: url:ciscomeeting://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=d5o3ZHYfL5vQ7zWVmk.A5Q&id=028440444
 2. Lync/Skype for Business - Klicka på länken för att starta Lync/Skype for Business och ansluta till mötet: sip:skyddsutrustning@video.rjl.se
 3. Videokonferenssystem(SIP/H.323) - Ange följande adress: skyddsutrustning@video.rjl.se
 4. Via din webbläsare* eller en mobil enhet - Kopiera eller klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=d5o3ZHYfL5vQ7zWVmk.A5Q&id=028440444
 5. Du kan alltid ansluta(röstsamtal) till mötet genom att ringa: 010-241 44 44 och ange samtals-ID: 028440444 avsluta med #

Välkomna till denna mycket viktiga utbildning, sprid gärna informationen om den vidare.

Influensavaccination - information för vaccinatörer om säsongen 2020/21

Årets vaccinatörsträffar blir i form av webbmöten där vi har två datum ni kan välja mellan att koppla upp er. 13 oktober och 15 oktober. Tid 13:15-14:45 (samma länkar)

Vi kommer att ha information om allt du behöver veta inför 2020/21-års vaccinationskampanj och vi har tid för frågor efter informationen.

Praktisk information:

Instruktioner om hur du ansluter till informationsträffen hittar du nedan.

 • Se gärna till att vara på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden.
 • Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum.
 • Det finns möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen under mötet.
 • Föranmälan behövs inte
 • Länkarna kan även delas till andra.

Du har blivit inbjuden till ett videomöte. Du kan ansluta till videomötet på följande sätt:

1. Cisco Meeting - Klicka på länken för att starta Cisco Meeting och ansluta till mötet: url:ciscomeeting://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=pcbTvP.OS6MUua3A6.d.sg&id=746620702

2. Lync/Skype for Business - Klicka på länken för att starta Lync/Skype for Business och ansluta till mötet:sip:influensavaccination.information.fr.vaccinatrer.om.ssongen.202021@video.rjl.se

3. Videokonferenssystem(SIP/H.323) - Ange följande adress: influensavaccination.information.fr.vaccinatrer.om.ssongen.202021@video.rjl.se

4. Via din webbläsare* eller en mobil enhet - Kopiera eller klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=pcbTvP.OS6MUua3A6.d.sg&id=746620702

5. Du kan alltid ansluta(röstsamtal) till mötet genom att ringa: 010-241 44 44 och ange samtals-ID: 746620702 avsluta med #
---
*Observera att alla webbläsare inte stödjer WebRTC-protokollet. Inom Region Jönköpings län rekommenderar vi att du använder Google Chrome om du ska delta i mötet via webbläsare.
---
Utrustning: Stationära datorer saknar oftast webbkamera, mikrofon och högtalare. Bärbara datorer har inbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare.
Är ni flera i lokalen rekommenderas konferensutrustning i form av extern webbkamera, högtalare och mikrofon. I tjänstekatalogen beställer du den utrustning du behöver.

Mer hjälp och information om Cisco Meeting hittar du här: http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=106272&childId=123475

Bilderna som visas kommer att vara tillgängliga under Presentationer på Smittskydds hemsida efter föreläsningen.

Vi ser fram emot att träffa er digitalt denna gång!

Träff för omvårdnadslärare vid länets vård- och omsorgsprogram

Onsdagen 14 oktober kl 13:15-15:30
 
Höstens möte blir blir i form av ett webbmöte pga av covid-19. Vi hoppas såklart på att detta gör att ännu fler omvårdnadslärare från runt om i länet har möjlighet att delta.

Agenda:

 • Covid-19 vad hände? Hur arbetade vi? Vad har vi lärt oss?
 • Hur kan vi arbeta nu och i framtiden?
 • Hur kan man tänka i skolan?

Praktisk information:

Instruktioner om hur du ansluter till informationsträffen hittar du nedan.

 • Se gärna till att vara på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden.
 • Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum.
 • Det finns möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen under mötet.
 • Föranmälan behövs inte
 • Länkarna kan även delas till andra.

Du har blivit inbjuden till ett videomöte. Du kan ansluta till videomötet på följande sätt:

1. Cisco Meeting - Klicka på länken för att starta Cisco Meeting och ansluta till mötet: url:ciscomeeting://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=FqC4_cmxWOM3b1XekVt.Qg&id=239502482

2. Lync/Skype for Business - Klicka på länken för att starta Lync/Skype for Business och ansluta till mötet: sip:trff.fr.omvrdnadslrare.vid.lnets.vrd-och.omsorgsprogram@video.rjl.se

3. Videokonferenssystem(SIP/H.323) - Ange följande adress: trff.fr.omvrdnadslrare.vid.lnets.vrd-och.omsorgsprogram@video.rjl.se

4. Via din webbläsare* eller en mobil enhet - Kopiera eller klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=FqC4_cmxWOM3b1XekVt.Qg&id=239502482

5. Du kan alltid ansluta(röstsamtal) till mötet genom att ringa: 010-241 44 44 och ange samtals-ID: 239502482 avsluta med #
---
*Observera att alla webbläsare inte stödjer WebRTC-protokollet. Inom Region Jönköpings län rekommenderar vi att du använder Google Chrome om du ska delta i mötet via webbläsare.
---
Utrustning: Stationära datorer saknar oftast webbkamera, mikrofon och högtalare. Bärbara datorer har inbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare.
Är ni flera i lokalen rekommenderas konferensutrustning i form av extern webbkamera, högtalare och mikrofon. I tjänstekatalogen beställer du den utrustning du behöver.

Mer hjälp och information om Cisco Meeting hittar du här: http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=106272&childId=123475

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Årets informationsträffar om vårdhygien vid  vinterkräksjuka och influensa blir i form av webbmöten där vi har två datum ni kan välja mellan att koppla upp er 20 oktober och 4 november Tid 13:30-15:00 (samma länkar)

Vi vill samla vårdpersonal och deras chefer från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla för att undvika besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och kommunala boenden som slår hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation kan smittspridning begränsas.

Målgrupp:

Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Frågor vi kommer att diskutera:

 • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa.
 • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?
 • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?
 • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Praktisk information:

Instruktioner om hur du ansluter till informationsträffen hittar du nedan.

 • Se gärna till att vara på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden.
 • Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum.
 • Det finns möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen under mötet.
 • Föranmälan behövs inte
 • Länkarna kan även delas till andra.

Du har blivit inbjuden till ett videomöte. Du kan ansluta till videomötet på följande sätt:

1. Cisco Meeting - Klicka på länken för att starta Cisco Meeting och ansluta till mötet: url:ciscomeeting://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=D7fWeikNinWru5.yhOpcXA&id=595938336

2. Lync/Skype for Business - Klicka på länken för att starta Lync/Skype for Business och ansluta till mötet: sip:vrdhygien.vid.vinterkrksjuka.och.influensa@video.rjl.se

3. Videokonferenssystem(SIP/H.323) - Ange följande adress: vrdhygien.vid.vinterkrksjuka.och.influensa@video.rjl.se

4. Via din webbläsare* eller en mobil enhet - Kopiera eller klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=D7fWeikNinWru5.yhOpcXA&id=595938336

5. Du kan alltid ansluta(röstsamtal) till mötet genom att ringa: 010-241 44 44 och ange samtals-ID: 595938336 avsluta med #
---
*Observera att alla webbläsare inte stödjer WebRTC-protokollet. Inom Region Jönköpings län rekommenderar vi att du använder Google Chrome om du ska delta i mötet via webbläsare.
---
Utrustning: Stationära datorer saknar oftast webbkamera, mikrofon och högtalare. Bärbara datorer har inbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare.
Är ni flera i lokalen rekommenderas konferensutrustning i form av extern webbkamera, högtalare och mikrofon. I tjänstekatalogen beställer du den utrustning du behöver.

Mer hjälp och information om Cisco Meeting hittar du här: http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=106272&childId=123475