Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar


Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail tll oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

Covidvaccinering i primärvården

Detta är en vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccinationer. Kursen är indelad i  fem moduler - Immunologi, Covid-19 vaccin, Ordinera, Vaccinera och Avslutning.

Utbildningen är framställd i samarbete med Smittskydd och vårdhygien tillsammans med Futurum.

Du hittar kursen Covidvaccinering i primärvården i Lärande- och kompetensportalen.

Hygienobservatörsträffar våren 2021

Alla hygienobservatörer inom öppenvården, slutenvården och folktandvården samt andra med hygienintresse välkomnas. Vi riktar oss främst till personal inom Region Jönköpings län i patientnära arbete.

Träffarna genomförs digitalt. De tre träffarnas innehåll är lika, välj det datum som passar dig bäst.

 • 12 maj 14.00-15.30
 • 17 maj 14.00-15.30
 • 19 maj 14.00-15.30

Några dagar före träffen får du mail med länk och instruktioner. Du behöver ha tillgång till en dator.

Utbildning för nya hygienobservatörer sker andra datum.
Program:   

 • Hygienobservatör under pandemin, hur har det varit?
  -Sammanfattning av genomförda intervjuer
  -Följsamhetsmätningar det senaste året –utmaningar och erfarenheter
  -Rätt användning av skyddsutrustning – kan det observeras?
  -Hur arbetar vi vidare? 
 • Hur har Vårdhygiens arbete sett ut under pandemin?
  -Erfarenheter och reflektioner
  -Tid för frågor och diskussion

Anmälan i Lärande- och kompetensportalen

Utbildning av nya hygienobservatörer

Välkomna till utbildning för nya hygienobservatörer i Region Jönköpings län. Genomgång i hygienobservatörens uppdrag, hur observationer och självskattning genomförs och sedan registreras.

 • 24 maj 14.00-14.45
 • 26 maj 14.00-14.45

Träffarna genomförs digitalt. De två träffarnas innehåll är lika, välj det datum som passar dig bäst. Några dagar före träffen får du mail med länk och instruktioner. Du behöver ha tillgång till en dator.

Anmälan i Lärende- och kompetensportalen