Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar


Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail tll oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

 

Smittskyddsläkaren informerar – Smittspårning och förhållningsregler till hushållskontakter, webbföreläsning


Folkhälsomyndigheten lanserade förra veckan att det kommer att införas tvingande förhållningsregler till hushållskontakter till bekräftade fall av covid-19. Detta omfattar exempelvis avstängning från arbete och gymnasieskola, medan grundskoleelever ska fortsätta gå i skolan.

Vi informerar om rutiner och informationsmaterial kring detta och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Webb-föreläsningen Smittspårning och förhållningsregler till hushållskontakter kommer att erbjudas vid två olika tillfällen (samma innehåll):

 • tisdag 20 oktober kl. 12.15-12.45
 • onsdag 21 oktober kl 12.15-12.45

Ingen föranmälan krävs. Se nedan för instruktioner kring hur du kopplar upp dig.

Praktisk information:

 • Instruktioner om hur du ansluter till föreläsningen hittar du nedan. Se gärna till att vara på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden.
 • Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum.
 • Stäng av din egen mikrofon och kamera.
 • Det finns möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen under föreläsningen.
 • Bilderna som visas kommer att vara tillgängliga via smittskydds hemsida efter föreläsningen.
 • På följande sätt kan du ansluta till föreläsningen:

Du har blivit inbjuden till ett videomöte. Du kan ansluta till videomötet på följande sätt:

 1. Via din webbläsare* eller en mobil enhet - Kopiera eller klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=fOSPZWKLg2Q6fr2LiU7A_Q&id=686041963
 2. Lync/Skype for Business - Klicka på länken för att starta Lync/Skype for Business och ansluta till mötet: sip:smittskyddslakareninformerar@video.rjl.se
 3. Videokonferenssystem(SIP/H.323) - Ange följande adress: smittskyddslakareninformerar@video.rjl.se

*Observera att alla webbläsare inte stödjer WebRTC-protokollet. Inom Region Jönköpings län rekommenderar vi att du använder Google Chrome om du ska delta i mötet via webbläsare.

Utrustning: Stationära datorer saknar oftast webbkamera, mikrofon och högtalare. Bärbara datorer har inbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare.

Är ni flera i lokalen rekommenderas konferensutrustning i form av extern webbkamera, högtalare och mikrofon. I tjänstekatalogen beställer du den utrustning du behöver.

Mer hjälp och information om Cisco Meeting hittar du här: http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=106272&childId=123475 

Skyddsutrustning på tre kvart!

När, vad, hur gör vi för att skydda patienterna och oss själva mot smittspridning. 

Vårdhygien erbjuder en 45 min lång webbutbildning om hur skyddsutrustning ska användas vid 5 tillfällen. (samma innehåll)

Anmälan i LoK senast dagen innan varje tillfälle.

Tillfällen 30/9, 5/10, 15/10, 21/10 och  22/10 klockan 15.00-15.45.

Du kan ansluta till videomötet på följande sätt:

 1. Via din webbläsare* eller en mobil enhet - Kopiera eller klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=d5o3ZHYfL5vQ7zWVmk.A5Q&id=028440444
 2. Lync/Skype for Business - Klicka på länken för att starta Lync/Skype for Business och ansluta till mötet: sip:skyddsutrustning@video.rjl.se
 3. Videokonferenssystem(SIP/H.323) - Ange följande adress: skyddsutrustning@video.rjl.se

Välkomna till denna mycket viktiga utbildning, sprid gärna informationen om den vidare.

Influensavaccination - information för vaccinatörer om säsongen 2020/21

Årets vaccinatörsträffar blir i form av webbmöten där vi har två datum ni kan välja mellan att koppla upp er. 13 oktober och 15 oktober. Tid 13:15-14:45 (samma länkar)

Vi kommer att ha information om allt du behöver veta inför 2020/21-års vaccinationskampanj och vi har tid för frågor efter informationen.

Praktisk information:

Instruktioner om hur du ansluter till informationsträffen hittar du nedan.

 • Se gärna till att vara på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden.
 • Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum.
 • Det finns möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen under mötet.
 • Föranmälan behövs inte
 • Länkarna kan även delas till andra.

Du har blivit inbjuden till ett videomöte. Du kan ansluta till videomötet på följande sätt:

 1. Via din webbläsare* eller en mobil enhet - Kopiera eller klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=pcbTvP.OS6MUua3A6.d.sg&id=746620702
 2. Lync/Skype for Business - Klicka på länken för att starta Lync/Skype for Business och ansluta till mötet:sip:influensavaccination.information.fr.vaccinatrer.om.ssongen.202021@video.rjl.se
 3. Videokonferenssystem(SIP/H.323) - Ange följande adress: influensavaccination.information.fr.vaccinatrer.om.ssongen.202021@video.rjl.se

---
*Observera att alla webbläsare inte stödjer WebRTC-protokollet. Inom Region Jönköpings län rekommenderar vi att du använder Google Chrome om du ska delta i mötet via webbläsare.
---
Utrustning: Stationära datorer saknar oftast webbkamera, mikrofon och högtalare. Bärbara datorer har inbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare.
Är ni flera i lokalen rekommenderas konferensutrustning i form av extern webbkamera, högtalare och mikrofon. I tjänstekatalogen beställer du den utrustning du behöver.

Mer hjälp och information om Cisco Meeting hittar du här: http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=106272&childId=123475

Bilderna som visas kommer att vara tillgängliga under Presentationer på Smittskydds hemsida efter föreläsningen.

Vi ser fram emot att träffa er digitalt denna gång!

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Årets informationsträffar om vårdhygien vid  vinterkräksjuka och influensa blir i form av webbmöten där vi har två datum ni kan välja mellan att koppla upp er 20 oktober och 4 november Tid 13:30-15:00 (samma länkar)

Vi vill samla vårdpersonal och deras chefer från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla för att undvika besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och kommunala boenden som slår hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation kan smittspridning begränsas.

Målgrupp:

Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Frågor vi kommer att diskutera:

 • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa.
 • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?
 • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?
 • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Praktisk information:

Instruktioner om hur du ansluter till informationsträffen hittar du nedan.

 • Se gärna till att vara på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden.
 • Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum.
 • Det finns möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen under mötet.
 • Föranmälan behövs inte
 • Länkarna kan även delas till andra.

Du har blivit inbjuden till ett videomöte. Du kan ansluta till videomötet på följande sätt:

1. Cisco Meeting - Klicka på länken för att starta Cisco Meeting och ansluta till mötet: url:ciscomeeting://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=D7fWeikNinWru5.yhOpcXA&id=595938336

2. Lync/Skype for Business - Klicka på länken för att starta Lync/Skype for Business och ansluta till mötet: sip:vrdhygien.vid.vinterkrksjuka.och.influensa@video.rjl.se

3. Videokonferenssystem(SIP/H.323) - Ange följande adress: vrdhygien.vid.vinterkrksjuka.och.influensa@video.rjl.se

4. Via din webbläsare* eller en mobil enhet - Kopiera eller klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.video.rjl.se/invited.sf?secret=D7fWeikNinWru5.yhOpcXA&id=595938336

5. Du kan alltid ansluta(röstsamtal) till mötet genom att ringa: 010-241 44 44 och ange samtals-ID: 595938336 avsluta med #
---
*Observera att alla webbläsare inte stödjer WebRTC-protokollet. Inom Region Jönköpings län rekommenderar vi att du använder Google Chrome om du ska delta i mötet via webbläsare.
---
Utrustning: Stationära datorer saknar oftast webbkamera, mikrofon och högtalare. Bärbara datorer har inbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare.
Är ni flera i lokalen rekommenderas konferensutrustning i form av extern webbkamera, högtalare och mikrofon. I tjänstekatalogen beställer du den utrustning du behöver.

Mer hjälp och information om Cisco Meeting hittar du här: http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=106272&childId=123475