Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information till chefer och ledare vid nyupptäckt fall av covid-19


Varför får jag denna information?   

En person med konstaterad covid‐19 har varit i din verksamhet när hen var smittsam. Andra personer i din verksamhet kan därför ha blivit utsatta för smittrisk. Det är inte säkert att de blivit smittade eller att de blir sjuka, men de behöver informeras. Om den smittade personen eller en smittspårare ber dig om hjälp med att informera närkontakter är detta dokument ett stöd till dig.

Vad behöver jag göra för att hjälpa till med smittspårningen och bidra till att begränsa smittspridningen?

Vi vill be dig att informera dem som vistats i din verksamhet under den tidsperiod när de kan ha utsatts för en smittrisk. Det gör du genom att skicka/dela ut dokumentet ”Informationsblad till närkontakter covid‐19” som du hittar här eller genom att söka på Smittskydd Vårdhygiens hemsida: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/smittskydd

Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk får denna information, träffar så få personer som möjligt, tar prov skyndsamt vid symtom och följer råden om god handhygien och att hålla avstånd, kan vidare smittspridning av covid‐19 förhindras.

Bör jag informera hela arbetsplatsen, idrottsföreningen eller verksamheten om att en person som varit där har covid‐19?  

Nej, som regel räcker det med att du informerar den enhet/grupp som är direkt berörd, dvs de som kan ha kommit i direkt kontakt med den smittsamma personen.

Sekretess  

Information om enskild person skall aldrig lämnas ut, om du inte fått tillåtelse av den enskilde att göra så. Den som kan ha utsatts för smitta har ingen rätt att få veta vem det är som är sjuk, bara att man kan ha utsatts för smitta och hur man ska förhålla sig.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Kontakta Centrala smittspårningsenheten tel. 010-242 12 59 eller Smittskydd tel. 010-242 23 07.

Tack för din hjälp! Din insats är viktig för att begränsa smittspridningen av covid-19.

Fakta om covid‐19  

Hur lång är inkubationstiden?  

Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till 14 dagar, vanligast är 5 dagar.   

Vilka symtom är vanliga?  

Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård.  

Hur smittar covid‐19?  

Covid‐19 smittar genom så kallad dropp‐ och kontaktsmitta. När en person nyser eller hostar bildas droppar i luften som kan innehålla virus. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via händerna. Den som är sjuk kan vara smittsam från ett dygn innan insjuknandet. Vid lindriga symtom upphör smittsamheten i regel efter en vecka.

Allmänt förebyggande åtgärder

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
  • Håll avstånd till andra
  • Hosta och nys i armvecket