Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information till chefer och ledare vid nyupptäckt fall av covid-19

Varför får jag denna information?   

En person med konstaterad covid‐19 har varit i din verksamhet när hen var smittsam. Andra personer i din verksamhet kan därför ha blivit utsatta för smittrisk. Det är inte säkert att de blivit smittade eller att de blir sjuka, men de behöver informeras.   

Vilka ska informeras?

Informera gärna allmänt i verksamheten om att det förekommit fall av covid-19 och att alla bör vara uppmärksamma på symtom och noggrant följa gällande riktlinjer kring att hålla avstånd, tvätta händerna m.m.

De som kan ha varit i nära kontakt med den smittade personen ska dessutom få skriftlig information i form av dokumentet ”Informationsblad till närkontakter covid‐19” som du hittar här eller genom att söka på Smittskydd Vårdhygiens hemsida: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/smittskydd

Du får stöd av den smittspårare som kontaktat dig att avgränsa den grupp som behöver skriftlig information och eventuellt provtagning. Vid ytterligare frågor se kontaktuppgifter nedan.

Vilka behöver testa sig?

Den som har misstänkta symtom på covid-19 ska alltid stanna hemma och testa sig.

Den som har varit i nära kontakt med en smittsam personen kan behöva testa sig även utan symtom, det beror bland annat på vilken verksamhet man arbetar i och om man är vaccinerad eller inte. Instruktioner om vad som gäller för olika grupper framgår av informationsbladet till närkontakter. I väntan på provsvar är det bra om den som kan arbetar hemifrån. För den som inte har möjlighet till det är det tillåtet att vara på arbetet så länge man känner sig fullt frisk. Det är i så fall särskilt viktigt att avstånd kan hållas till övriga medarbetare på arbetsplatsen.

Ställningstagande till andra åtgärder

Se över alla rutiner och att ni följer aktuella rekommendationer för er verksamhet. Påminn om vikten av att hålla avstånd.

Överväg om det behövs fler åtgärder och anpassningar i verksamheten. Det är särskilt viktigt om det finns tecken på flera smittade eller om många har blivit utsatta för smitta.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella:

  • Kan verksamheten organiseras om så att de som utsatts för smitta kan arbeta hemifrån eller på annat sätt avskilt från andra?
  • Behöver verksamheten begränsas eller stängas tillfälligt?

Sekretess 

Information om enskild person skall aldrig lämnas ut, om du inte fått tillåtelse av den enskilde att göra så. Den som kan ha utsatts för smitta har ingen rätt att få veta vem det är som är sjuk, bara att man kan ha utsatts för smitta och hur man ska förhålla sig.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du behöver ytterligare råd eller stöd är du välkommen att kontakta Smittskydd tel. 010-242 23 07 under kontorstid vardagar.

Tack för din hjälp! Din insats är viktig för att begränsa smittspridningen av covid-19.

Fakta om covid‐19  

Hur lång är inkubationstiden?  

Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till 14 dagar, vanligast är 3 till 5 dagar.   

Vilka symtom är vanliga?  

Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård.  

Hur smittar covid‐19?  

Covid‐19 smittar genom så kallad dropp‐ och kontaktsmitta. När en person nyser eller hostar bildas droppar i luften som kan innehålla virus. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via händerna. Den som är sjuk kan vara smittsam från två dygn innan insjuknandet. Vid lindriga symtom upphör smittsamheten i regel efter en vecka.