Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Informationsblad till närkontakter covid-19

Du får denna information för att du har varit i nära kontakt med en smittsam person med covid-19.

Vad innebär det här för mig?

Genom smittspårning har det framkommit att du varit i nära kontakt med en person som var smittsam i covid-19. Det innebär att du kan ha utsatts för smitta och skulle kunna bli sjuk. För att minska risken att smittan sprids vidare är det viktigt att du följer instruktionerna i detta informationsblad.

Hur ska jag leva så länge jag känner mig frisk?

Under 14 dagar från den dag du träffade den smittsamma personen gäller följande:

 • Var uppmärksam på symtom såsom förkylning, hosta, feber, huvudvärk, muskelvärk, andningsbesvär, magbesvär med diarré eller förlust av lukt- och smaksinne.
 • Begränsa dina sociala kontakter så mycket som möjligt:
  • arbeta hemifrån om du har möjlighet
  • undvik kollektivtrafik om du har möjlighet, framför allt i rusningstrafik
  • undvik att träffa personer som är >70 år eller av annan anledning tillhör riskgrupp
  • avstå från gruppaktiviteter, som fester, träning i grupp eller icke nödvändiga resor
 • Var noggrann med hygienen: tvätta händerna ofta och hosta/nysa i armvecket eller i en näsduk. Tänk att på att hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus.

Behöver jag testa mig?

Om du tror dig ha varit i kontakt med den smittsamma personen inom 2 meters avstånd under mer än 15 minuter (sammanlagt under ett dygn) rekommenderas att du testar dig för covid-19. Detta gäller även om du inte har några symtom. Kontakta din vårdcentral för att boka tid för provtagning så snart som möjligt efter att du fått denna information.

I de flesta fall räcker det med ett prov, men om provet tas kort tid (mindre än 4 dygn) efter sista kontakt med den smittsamma personen (och är negativt) kan ytterligare ett prov behövas dag 5-7 efter sista kontakt. Om det gått mer än 7 dagar från sista kontakt med den smittsamma personen behövs inget prov.

I väntan på provsvar är det bra om du kan arbeta hemifrån. För den som inte har möjlighet till det är det tillåtet att vara på arbetet så länge man känner sig fullt frisk. Var i så fall extra noggrann med att hålla avstånd till andra.

Barn i förskola, låg- och mellanstadiet är undantagna från denna provtagningsrekommendation. Barn som känner sig fullt friska ska fortsätta gå i skolan om inte skolan meddelar annat.

Vad ska jag göra om jag får symtom?

 • Stanna hemma redan vid milda symtom, som t ex halsont, snuva eller huvudvärk. Undvik att träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll.
 • Lämna prov för covid-19. Kontakta din vårdcentral för att boka tid för provtagning. Det är viktigt att du provtar dig vid symtom även om du tidigare lämnat ett negativt prov. Provtagning rekommenderas för vuxna och skolbarn, medan förskolebarn i första hand ska stanna hemma utan provtagning. Vid besök i vården ska du undvika att vistas i väntrum och att använda kommunala färdmedel.
 • Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral. Berätta om dina symtom och att du blivit utsatt för smitta.
 • Om du blir livshotande sjuk och behöver akut medicinsk vård ska du ringa 112.

När är risken över?

Tiden från det att man smittas tills man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är ofta runt 5 dagar, men kan variera från 2 till 14 dagar. När det gått mer än 14 dagar efter att du utsatts för smitta finns det inte längre någon risk för att bli sjuk från det smittotillfället.

Gäller det här om jag redan haft covid-19 eller är vaccinerad?

Om du nyligen varit sjuk i covid-19 eller är vaccinerad mot covid-19 är risken liten att du blir sjuk. Rekommendationerna i detta blad gäller inte dig som:

 • Inom sex månader haft en infektion med covid-19, som bekräftats med PCR- eller antigentest.
 • Har antikroppar mot covid-19 efter ett misstänkt infektionstillfälle de senaste sex månaderna. Tiden räknas alltså från infektionstillfället, inte från tidpunkten för antikroppstestet.
 • Är vaccinerad mot covid-19 och det gått minst två veckor från andra
  vaccindosen. Om du arbetar inom äldreomsorg eller med vård av äldre
  eller andra som tillhör riskgrupp för allvarlig covid-19 rekommenderas du
  provtagning på samma sätt som en person som inte är vaccinerad.

Information om covid-19 finns på följande webbplatser: