Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Informationsblad till närkontakter covid-19

Genom smittspårning har det framkommit att du varit i nära kontakt med en person med covid-19. Det innebär att du kan ha utsatts för smitta och skulle kunna bli sjuk. Du kan smitta andra redan innan du själv känner några symtom. För att minska risken att smittan sprids vidare är det viktigt att du följer instruktionerna i detta informationsblad.

Träffa så få som möjligt

Om du är vuxen bör du träffa så få personer som möjligt under 7 dagar efter att du träffat någon med covid-19. Arbeta hemma om du kan. Undvik att träffa vänner och avstå från dina vanliga fritidsaktiviteter.

Barn och unga kan fortsätta gå till förskola, skola, fritidshem och även delta i fritidsaktiviteter så länge de känner sig fullt friska.

Provtagning

Du behöver i regel inte provta dig om du inte har några symtom.

OBS: Om du arbetar vårdtagarnära i hälso- och sjukvård, på särskilt boende eller korttidsenhet för äldre, inom hemtjänst eller på LSS-boende där det finns äldre personer rekommenderas du provtagning så snart som möjligt efter att du fått denna information.

Om du får symtom

Var uppmärksam på symtom, som förkylning, hosta, feber, huvudvärk, muskelvärk, andningsbesvär, magbesvär med diarré eller förlust av lukt- och smaksinne. Om du får symtom ska du stanna hemma och provta dig för covid-19 så snart som möjligt. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Provtagning rekommenderas för vuxna och skolbarn, medan förskolebarn i första hand ska stanna hemma utan provtagning.

Kontakta din vårdcentral för att boka tid för provtagning.

Om du haft covid-19

Om du haft en bekräftad infektion med covid-19 de senaste 6 månaderna har du liten risk att bli sjuk igen. Du kan därför fortsätta leva som vanligt, dvs fortsätta gå till arbetet, skola eller andra sociala aktiviteter så länge du känner dig fullt frisk. Du rekommenderas inte provtagning.

När är risken över?

Tiden från det att man smittas tills man blir sjuk är ofta 3-5 dagar, men kan variera från 2 till 14 dagar. När det gått mer än 14 dagar efter att du utsatts för smitta finns det inte längre någon risk för att bli sjuk från det smittotillfället.

Information om covid-19 finns på följande webbplatser: