Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Informationsfilmer covid-19


Användning av visir ska alltid kompletteras med ett vätsketätt munskydd (IIR) efter ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten 2020-06-25. Detta för att arbetstagaren inte ska behöva göra en egen riskbedömning om när munskydd ska användas. Notera att informationen i nedanstående filmer kan avvika från dessa rekommendationer.  

Så här används skyddsutrustning – fem nivåer

SVT-reportage med hygienläkare Amelie Magnander om hur skyddsutrustning ska användas 

Överandvändning av skyddsutrustning ökar risk för smittspridning

SVT-reportage med Amelie Magnander, hygienläkare på länssjukhuset Ryhov.

Smittskyddsläkare Malin Bengnér kommenterar Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer kring användning av munskydd

Skydd mot smitta av covid-19

Förhindra smitta av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Covid-19 - Praktiska råd för kommunal vård och omsorg

Arbetssätt som förhindrar smittspridning på särskilt boende vid covid-19

Arbetssätt som förhindrar smittspridning i ordinärt boende vid covid-19