Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vaccin och förbrukningsmaterial - beställning, leverans, hantering

Förtydligande angående återkallelse

 • OneMed KD-Fine, kanyl inj, icke sticksäker, 0,6x25mm 23G, färgkod blå

Finns ersättningsprodukt OneMed KD-Fine, kanyl inj, icke sticksäker, 0,6x25mm 23G, färgkod blå. Leverantörens artikelnummer: 900284, kvar i verksamheten får dessa inte användas mer. Kanyler utan integrerat skydd får bara användas om det inte finns produkter som är säkra att tillgå på marknaden.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker finns krav på att vassa föremål, som är avsedda att användas på människor och som kan komma i kontakt med kroppsvätskor, ska vara försedda med stickskydd (14 §).

Läs mer under Förbrukningsmaterial - beställning, leveranser

Vaccinbeställning

Vaccin beställs till covid19vacciantion@rjl.se senast kl 12:00 onsdagar. Leveransdagar är precis som tidigare: Pfizer tisdagar och Moderna tisdagar eller torsdagar)

Hållbarhet och hantering av vaccin

Covidvaccinen från Pfizer och Moderna (mRNA-vaccin) är temperaturkänsliga och skakkänsliga.

Viktigt att tänka på för att effekten av vaccinen ska behållas:  

 • kylförvaring av oöppnad flaska får inte brytas, transport ska ske i 2°C till 8 °C
 • vaccinflaskorna ska stå stadigt upprätt
 • transportlåda ska lastsäkras
 • minimera antal förflyttningar av en vaccinflaska
 • vaccinet är ljuskänsligt och ska förvaras mörkt

Observera att hållbarhetsdatum för kylförvaring endast finns på ytterkartongen. Om vaccinflaskor flyttas utan ytterkartong följer inte märkning för hållbarhet med. Hållbarhetsdatum på vaccinflaskan gäller i frysförvaring.

 • Pfizer (Comirnaty): Kartongen är uppmärkt med etikett ”hållbar t o m 21-xx-xx”
 • Moderna (Spikevax): Det är vårdcentralens ansvar att märka upp kartong ”hållbar t o m 21-xx-xx”, 30 dygn framåt från mottagandet

Kan inte ovanstående garanteras ska vaccinet inte användas.

Förbrukningsmaterial - Beställning, leveranser

Återkallelse av ersättningsprodukt utan integrerad skyddsfunktion

 • OneMed KD-Fine, kanyl inj, icke sticksäker, 0,6x25mm 23G, färgkod blå

Leverantörens artikelnummer: 900284

För att säkerställa att vi inte använder ovanstående produkt utan integrerad skyddsfunktion ska kvarvarande OneMed KD-Fine, kanyl inj, icke sticksäker, 0,6x25mm 23G, färgkod blå, återsändas till Materialförsörjningen.

Vaccinerande enheter får själva avropa enl. den rutin som nu finns (via kundservice) när man behöver den sticksäkra varianten 11110004 KANYL INJ LUER 0,6x25mm s (lev art nr. 305962).

Vid frågor/funderingar gällande returnering – nybeställning kontakta gärna Materialförsörjning via mail: materialforsorjning@rjl.se

eller vid frågor/funderingar gällande återkallelsen kontakta Arbetsmiljöenheten via mail: arbetsmiljoenheten@rjl.se

Beställning av förbrukningsmaterial

OBS! Produkterna kostar ingenting för kund att beställa

Vid behov av beställning så kontaktas Kundservice på telefon (133 33 knappval 1) eller via mail till

Funktionsbrevlåda: inkopsavdelningen.kundservice@rjl.se

VIKTIGT är att man beställer i god tid så att man inte riskerar att stå utan material.

Vid beställning så uppger man: Kundnummer, Artikelnummer och Önskad kvantitet.

Följande förbrukningsmaterial kan beställas:

 • 11110002 SPRUTA LUER  1ml 3-KOMP s (100doser =100st.)
 • 11110003 KANYL INJ LUER 1,2x50mm s  (100doser=40st.)
 • 11110004 KANYL INJ LUER 0,6x25mm s  (100doser=100st.)
 • 11110023 PLÅSTER NONW 20x40mm     (100doser=100st.)
 • 11110030 BURK FARLIGT AVFALL 3L GUL (100 doser=1st)
 • 11110032 TORK INJ ALKOHOL     (100doser=100st.)
 • 11110034 SPRUTFAT 180x90x19mm (100doser=100st.)
 • 11110035 PROPP INF KANYL KOMBI s(100doser=100st.)
 • 11110036 KANYL INJ LUER 0,80x50mm s (100doser=20st.) (används enbart till Pfizer vaccin)  

Vid frågor gällande produkterna kan man maila till Materialförsörjnings Funktionsbrevlåda materialforsorjning@rjl.se

Beställning av Patientkort

Nu finns patientkort Comirnaty med 3 doser. Vaccinerade enheter får själva beställa sitt behov hos Pfizer enligt nedan.

Ni beställer via nedanstående länk. Titta lite extra så ni beställer rätt.

Kort med 3 doser ligger buntade om 50ex per bunt.

Covid-19 material | Pfizer.se

images8lgr.png