Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Rekommendation för personer som reser in i Sverige från utlandet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre provtagning efter utlandsresa till personer som inte har symtom. Den som utvecklar symtom efter en utlandsresa provtas på samma indikationer som den som inte rest.

För personer som söker vård efter utlandsresa gäller samma provtagningsindikationer och vårdhygieniska rutiner som för som andra patienter.