Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Rekommendation för alla personer som reser in i Sverige från utlandet

Mellan 12 juli och 31 augusti 2021 gäller nya skärpta bestämmelser i samband med utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla, inklusive svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test vid ankomst. Alla resenärer uppmanas också vara försiktiga med vilka de träffar den närmaste veckan efter sin resa och att speciellt undvik kontakt med personer som ingår i en riskgrupp.

Resenärer från Norden undantas från samtliga särskilda reserekommendationer.

Resenärer från EU/ESS rekommenderas lämna ett PCR-test snarast efter ankomst men behöver inte stanna hemma i karantän. De som har ett giltigt covid-bevis eller motsvarande (negativt test före inresa eller haft covid senaste halvåret eller har vaccinerats med minst en dos för > 3 veckor sedan) undantas från rekommendation om testning.

Resenärer från Storbritannien och vissa andra länder enligt EUs "gröna lista"  rekommenderas lämna ett PCR-test snarast efter ankomst men behöver inte stanna hemma i karantän. Barn under sex år eller de som vaccinerats med två doser vaccin > 2 veckor sedan undantas från rekommendationen om testning.

Resenärer från övriga länder rekommenderas lämna ett PCR-test snarast efter ankomst samt igen efter fem dagar. De rekommenderas även att stanna hemma sju dagar efter ankomst och då undvika alla nära kontakter. De som vaccinerats med två doser vaccin > 2 veckor sedan undantas från rekommendationen om testning och att stanna hemma i en vecka. Barn födda 2014 eller senare behöver inte testa sig, men ska stanna hemma i en vecka.

Det är den enskildes ansvar att lösa ledighet/frånvaro om man inte kan arbeta på distans under den veckan man ska vara hemma. Frånvaron berättigar alltså inte till smittbärarpenning.

Fortfarande gäller en generell avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med undantag för EU/ESS och länderna på EUs gröna lista.

Utländska medborgare måste fortsatt uppvisa ett negativt covid-test eller covid-certifikat vid inresa till Sverige. Undantag görs dock för medborgare i de nordiska länderna (Norge, Danmark, Finland, Island). Vissa undantag från krav på negativt test finns även för barn <18 år, trängande familjeskäl, asylsökande m.m.

Hushållskontakter till den som varit på resa omfattas inte, utan kan gå till skola eller arbete som vanligt så länge de är fullt friska.

Personer som söker sjukhusvård och som inte är fullvaccinerade ska tillfrågas om nylig utlandsresa. Om kortare tid än 7 dagar har gått efter hemkomst/ inresa från ett land utanför Norden bör personen vårdas på enkelrum och provtas enligt bilden nedan. Isoleringen kan upphävas tidigast 7 dagar efter hemkomst från utlandsvistelsen och PCR-test ska ha utfallit negativt.

imageccmz.png

 

 

imagejdav9.png