Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Praktisk information om influensavaccination 2021/2022

2021 års säsongsinfluensavaccin ger skydd mot fyra typer av influensavirus som beräknas cirkulera i Sverige under säsongen:

  • A/Victoria/2570/2019 A,(H1N1)pdm09-likt virus
  • A/Cambodia/e0826360/2020, A(H3N2)-likt virus
  • B/Washington/02/2019, B/Victoria linje-likt virus
  • B/Phuket/3073/2013, B/Yamagata linje-likt virus

Det vanliga influensavaccinet heter liksom de senaste säsongerna Vaxigrip Tetra.

Till barn kan det vara aktuellt att ge det nasala vaccinet Fluenz Tetra.

På särskilt boende för äldre ges för första gången i år högdosvaccinet Fluzone HD (kan även säljas under namnet Efluelda).

Vaccination av olika grupper startar vid lika datum, se Prioriteringsordning nedan.

Beställning av vaccin

Det går bra att beställa vaccin from slutet av sepetember.

Observera att om vaccin beställs på fredagen levereras det på tisdagen veckan efter.

Sjukhusens avdelningar och mottagningar beställer samtliga vaccin från sjukhusapoteket.

Beställning görs via beställningsportalen Raindance:

http://raindance.rjl.se/rp/faces/portal/login/login.xhtml?windowId=421

Primärvården, kommunal hälso- och sjukvård, kvinnohälsovården, tandvården och barnhälsovården beställer vaccin direkt från distributör:

Vaxigrip Tetra - influensavaccin för vuxna och Fluzone HD - högdosvaccin avsett för brukare på SÄBO 

Beställs via distributör Oriola. Beställ på förmiddagen så kommer vaccinet nästa dag.

Pneumovax - pneumokockvaccin

Fluenz Tetra - influensavaccin för barn

Blankett för ordination enligt generella direktiv

Istället för delegering kan medicinskt ansvarig läkare ge ordination enligt generella direktiv när det gäller vaccination av influensa och pnemuokocker.

Endast läkare kan ge ordination enligt generella direktiv. HSLF-FS 2017:37

Blanketter för ordination

Blanketter för underlag till registrering

Använd dessa blanketter för underlag till registrering vid vaccinationstillfällena: Blanketter för underlag till registrering

Akututrustning

Akututrustning vid vaccinationstillfällena

Prioriteringsordning

Den globala efterfrågan på influensavaccin är mycket stor och det går inte att utesluta att det uppstår en brist på vaccin. För att säkra att de mest angelägna grupperna vaccineras i första hand ges influensavaccinet till olika grupper under olika perioder:

  • De som är aktuella för en tredje dos vaccin mot covid-19 kan med fördel erbjudas influensavaccin redan under oktober.
  • Från och med 9 november ges vaccin till alla över 65 år och till medicinska riskgrupper.
  • Från och med 22 november erbjuds vaccin till vård- och omsorgspersonal.
  • Från och med 6 december erbjuds i mån av tillgång vaccin till personer som inte tillhör de grupper som rekommenderas vaccin, dvs de som betalar för sitt vaccin.

Flera vaccin samtidigt?

Vanligt influensavaccin går att ge samtidigt som vaccin mot covid-19, ge ett vaccin i varje arm.

För högdos influensavaccin (som används på SÄBO) ska det däremot gå minst 7 dagar mellan influensa- och covid-vaccinationerna.

Influensavaccin (även högdos) går att ge samtidigt som pneumokockvaccin, ge ett vaccin i varje arm.

Gratis vaccination

Vaccinet är gratis för alla som fyllt 65 år, (även de som fyller 65 år sent på året) och samtliga i riskgrupper (se Vem ska vaccineras mot influensa och pneumokocker)

Anhöriga till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska erbjudas vaccin mot influensa och registreras i MittVaccin/Svevac som riskgruppspatienter.

Kostnad - ersättning

Enheten som utfört vaccinationen får ersättning för vaccinkostnad efter att patienten registrerats i MittVaccin/Svevac. Smittskydd ersätter kostnaden för vaccin för +65,  riskgruppspatienter samt vård- och omsorgspersonal. Utbetalning sker en gång per år.

Registrering i MittVaccin/Svevac

För regionens enheter gäller att alla vaccinationer mot säsongsinfluensa och pneumokocker skall registreras i MittVaccin.

Mer information om hur detta går till kommer inom kort. 

Kommunernas enheter registrerar även denna säsong i Svevac, om ingen annan information föreligger.

Observera att detta kräver uppmärksamhet avseende personer som skulle kunna ha fått vaccin hos annan vårdgivare. T.ex. person från särskilt boende som vårdas på sjukhus. Var noga med att kontrollera vaccination i NPÖ alternativ kontakta aktuell enhet. Detta är viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv och förhindra dubbelvaccinationer.

Dokumentation i Cosmic behövs inte.

OBS! Vårdpersonal som vaccineras ska registreras under "Vaxigrip Tetra - Personal"

Demoversion - Svevac

Nedan finns en länk till en demoverion av Svevac.

Användarnamn: demo

Lösenord: demo

Demoversion för Svevac

Information om vaccinationstider

  • Kom ihåg att publicera era vaccinationstider på ert kontaktkort på webbplatsen 1177.se och på er webbplats.
  • Samlad information om tid och plats publiceras av informationsavdelningen på 1177.se, i annonser i invånartidningen "För ett bra liv i en attraktiv region" och länets tidningar.