Praktisk information om influensavaccination 2019/2020


Vaccination mot säsongens influensa startar den 19 november 2019

Information till vaccinerande vårdpersonal i Jönköpings län

2019 års säsongsinfluensavaccin Vaxigrip Tetra ger skydd mot fyra typer av influensavirus som beräknas cirkulera i Sverige under säsongen:

  • A/Brisbane/oz/2018 (H1N1)pdm09 - lik stam
  • A/Kansas/14/2017 (H3N2) - lik stam
  • B/Colorado/06/2017-lik stam (Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-lik stam (Yamagata)

Beställning av vaccin

Vaxigrip Tetra - influensavaccin för vuxna

Beställs via distributör Oriola. Beställ på förmiddagen så kommer vaccinet nästa dag.

Pneumovax - pneumokockvaccin

Fluenz Tetra - influensavaccin för barn

Blankett för ordination enligt generella direktiv

Istället för delegering kan medicinskt ansvarig läkare ge ordination enligt generella direktiv när det gäller vaccination av influensa och pnemuokocker.

Endast läkare kan ge ordination enligt generella direktiv. HSLF-FS 2017:37

Blanketter för ordination

Blanketter för underlag till registrering

Använd dessa blanketter för underlag till registrering vid vaccinationstillfällena: Blanketter för underlag till registrering

Akututrustning

Akututrustning vid vaccinationstillfällena

Kombinera influensa- och pneumokockvaccin

Det går att ge influensa- och pneumokockvaccin vid samma tillfälle, men ett vaccin i varje arm.

Gratis vaccination

Vaccinet är gratis för alla som fyllt 65 år, (även de som fyller 65 år sent på året) och samtliga i riskgrupper (se Fakta-dokumenten)

Anhöriga till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska erbjudas vaccin mot influensa och registreras i Svevac som riskgruppspatienter.

Kostnad - ersättning

  • En dos Vaxigrip Tetra kostar 41 kr och ersätts med 45 kr
  • En dos Pneumovax kostar 195 kr och ersätts med 195 kr
  • En dos Fluenz Tetra kostar 189 kr och ersätts med 190 kr

Enheten som utfört vaccinationen får ersättning för vaccinkostnad efter att patienten registrerats i Svevac. Smittskydd ersätter kostnaden för vaccin för +65, riskgruppspatienter samt vård- och omsorgspersonal. Utbetalning sker en gång per år.

Registrering i Svevac

Alla vaccinationer mot säsongsinfluensa och pneumokocker skall registreras i Svevac.

Dokumentation i Cosmic behövs inte.

Reviderad version av Lathund-Svevac 2017-10-02

OBS! Vårdpersonal som vaccineras ska registreras under "Vaxigrip Tetra - Personal"

DEMOVERSION - SVEVAC

Nedan finns en länk till en demoverion av Svevac.

Användarnamn: demo

Lösenord: demo

Demoversion för Svevac

Information om vaccinationstider

  • Kom ihåg att publicera era vaccinationstider på ert kontaktkort på webbplatsen 1177.se och på er webbplats.
  • Samlad information om tid och plats publiceras av informationsavdelningen på 1177.se, i annonser i invånartidningen "För ett bra liv i en attraktiv region" och länets tidningar.