Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Statistik covid-19


Statistik över provtagning och antalet positiva prov i Region Jönköping län

Analys av SARS-CoV-2 har utförts av mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov sedan fredag 13 mars. Dessförinnan skickades prover till andra laboratorier (Folkhälsomyndigheten och Sahlgrenska) för analys av SARS-CoV-2.

Måndag 8 juni utökades provtagningen för SARS-CoV-2 i Region Jönköpings län kraftigt. Detta innebär att vi nu kommer se fler positiva prov per dag. Andelen positiva prov från och med tisdag 9 juni, är i nuläget dock densamma som vi sett den senaste tiden.

imageem3u9.png

Diagrammet visar antal prov som är positiva för SARS-CoV-2 per analysdatum i Region Jönköpings län. Notera att samma patient kan förekomma upprepade gånger i diagrammet.

imagekjs2l.png

Diagrammet visar antal prov som analyserats (orange staplar) och andelen prov som är positiva (grå linje) för SARS-CoV-2 per vecka i Region Jönköpings län. Notera att samma patient kan förekomma upprepade gånger i diagrammet.