Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Till dig som smittspårar covid-19

Ansvaret för att smittspårning utförs ligger på den läkare som ställer diagnos på en smittspårningspliktig sjukdom. I praktiken innebär det i regel den läkare som ordinerat det prov som påvisar sjukdomen. Läkaren kan antingen själv utföra smittspårningen eller överlåta den på en annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens.

Onsdagar kl 15:00-15:30 har vi frågestund för smittspårare där du  som arbetar med smittspårning utan föranmälan kan du koppla upp dig och ställa frågor till smittskyddssjuksköterskorna kring smittspårning, tolkning av riktlinjer eller liknande. 

Länk till Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82943349542?pwd=TnBoRitrRUFJWnNiWW4vMEdsYWEzZz09

Maila gärna era frågor innan till smittskydd.vardhygien@rjl.se

Det är verksamhetschefens ansvar att avgöra om en person har rätt kompetens för smittspårning, men som ett minimikrav rekommenderas att följande punkter är uppfyllda:

1. Genomför webbutbildning i smittspårning

Folkhälsomyndigheten erbjuder en webbutbildning i smittspårningens grunder. Beroende på förkunskaper tar utbildningen ungefär 1,5 timme att genomföra. Utbildningen innehåller både generella delar om smittskyddslagen och smittspårning och mer specifika delar om hur man smittspårar covid-19.

Du hittar utbildningen här: Folkhälsomyndighetens webbutbildning i smittspårningens grunder

2. Läs riktlinjer och PM

För att vara väl insatt i de nationella och lokala riktlinjer och rekommendationer som gäller behöver du läsa de dokument som finns samlade på Smittskydd Vårdhygiens hemsida. Alla som ska smittspåra covid-19 behöver vara insatta i hur smittspårning av hushållskontakter och närkontakter går till. Beroende på inom vilken verksamhet du arbetar kan du även behöva känna till rutinerna för smittspårning i vården eller inom kommunal vård och omsorg.

Samtliga behöver vara väl förtrogna med följande dokument:

Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av covid-19

Smittspårning i samhället

Informationsblad till närkontakter covid-19

Smittskyddsblad Covid-19 hushållskontakt

Smittskyddsblad Covid-19 patientinformation och förhållningsregler

Smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation

Beroende på var du arbetar kan du dessutom behöva läsa dokumenten under:

Smittspårning i vården

Smittspårning i kommunal vård och omsorg

3. Bevaka nyheter från Smittskydd Vårdhygien

Det kommer ofta nya eller uppdaterade riktlinjer. För att alltid få del av viktig information rörande smittspårning bör du bevaka nyheter från Smittskydd Vårdhygien, genom att lägga till taggen Smittskydd och vårdhygien bland Mina taggar på Mina nyheter.

Du kan även prenumerera på nyheter från Smittskydd Vårdhygien. Då får du ett mail när en nyhet publiceras. Du aktiverar din prenumeration här: Prenumerera