Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Tillfälliga screeningrutiner för MRB

På US i Linköping har det förekommit smittspridning av VRE (vankomycinresistenta enterokocker) på vissa avdelningar under hösten 2021. Patienter som vårdats inneliggande där behöver därför tills vidare screenas för VRE vid inläggning.

Vilka patienter ska screenas?

Alla patienter som vårdats inneliggande på US i Linköping någon gång efter 2021-10-01 och som ska läggas in på sjukhus i Region Jönköpings län.
Patienter som enbart kommer för öppenvårdsbesök behöver inte screenas. 

Vilket prov ska tas?

Prov för VRE tas ifrån rektum samt eventuella riskfaktorer. Beställ "Uppföljning VRE" i BOS. För provtagningsanvisningar se  provtagningshandboken.

Vad gäller i väntan på provsvar?

Patienter med riskfaktorer (KAD, stomi, diarré) bör vårdas i enkelrum i väntan på provsvar. Patienter utan riskfaktorer kan samvårdas med andra.