Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Tillfälliga screeningrutiner för MRB

På Östra sjukhuset i Göteborg har det förekommit smittspridning av VRE (vankomycinresistenta enterokocker) på vissa avdelningar. Patienter som vårdats där behöver därför tills vidare screenas för VRE vid inläggning.

Vilka patienter ska screenas?

Alla patienter som vårdats på IVA eller på kirurgkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg någon gång efter 2021-03-01 och som ska läggas in på sjukhus i Region Jönköpings län. Patienter som vårdats på BIVA behöver inte screenas. Inte heller patienter som enbart kommer för öppenvårdsbesök.

Vilket prov ska tas?

Prov för VRE tas ifrån rektum samt eventuella riskfaktorer. För provtagningsanvisningar se  provtagningshandboken.

Vad gäller i väntan på provsvar?

Patienter med riskfaktorer (KAD, stomi, diarré) bör vårdas i enkelrum i väntan på provsvar. Patienter utan riskfaktorer kan samvårdas med andra.