Utbildning i basala hygienrutiner och klädregler i kommunal vård och omsorg