Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vaccination av personer med nedsatt immunförsvar

Extrados (dos 3) covid-19 vaccin till personer med immunbrist

Vuxna personer (>18år) med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas fom 1/9-2021 en extra dos covid-19 vaccin. Detta gäller så väl de som haft ett nedsatt immunförsvar när de fick sina första doser (och därmed svarat suboptimalt på vaccinet) och de som nu har ett nedsatt immunförsvar och riskerar att få mer allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten har listat följande tillstånd som aktuella för en tredje dos och det är den behandlande läkaren som avgör i det enskilda fallet:

 • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
 • Genomgången allogen stamcellstransplantation senaste 3 åren eller som har en pågående graft versus host- sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med allvarlig påverkan på immunförsvaret efter CAR T-cellsbehandling.
 • Primär allvarlig immundefekt.
 • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
 • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
 • Avancerad hiv.
 • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan.

Ansvarsfördelning och utförande

Berörda specialistkliniker ansvarar för att identifiera patienter i sin verksamhet som ska rekommenderas en tredje dos vaccin. Dessa patienter kan sedan remitteras till primärvården för vaccination eller på annat sätt kontaktas med uppmaning om att själva boka tid för sin vaccination. Om specialistkliniken önskar kan specifik brevmall användas för detta ändamål. Brevet kan sedan tas med till vaccinationsmottagningen som bevis på att man tillhör en grupp som är rekommenderad en extrados. I brevet uppmanas patienten att kontakta sin vårdcentral för att boka en tid, att besöka en drop-in mottagning eller om möjligt boka in sig via webben. De vårdcentraler som önskar avlasta sin telefonrådgivning måste därför att uppdatera sin bokningssida på Mittvaccin för att där möjliggöra bokning av dos 3.

Om patienten bor på SÄBO eller är inskriven i hemsjukvård kan kommunens sköterskor vara behjälpliga med att ge dos 3.

Brevmall dos 3

Ordination och administration

 • Den tredje dosen ska ges tidigast 8 veckor efter dos 2, men det finns ingen övre tidsgräns.
 • Den tredje dosen kräver att hälsodeklarationen fylls i på nytt och att en ny ordination görs i Mittvaccin.
 • I första hand ska dos 3 ges med samma vaccinsort som de tidigare doserna, men för Astras vaccin Varivax ger man nu istället en dos Comirnaty eller Spikevax. Det går också bra att byta mellan Spikevax och Comirnaty om det finns praktiska svårigheter att uppbringa dos 3 av samma fabrikat. Personer under 30 år rekommenderas inte längre Spikevax.
 • Given tredje dos registreras i Mittvaccin oavsett var tidigare vaccindoser finns registrerade (undantaget kommunal vår och omsorg som fortfarande registrerar i svevac).