Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination mot covid-19

Region Jönköpings län planerar för vaccination för covid-19 med preliminär start andra veckan i januari 2021. När ett vaccin blivit godkänt kommer produktion och leveranser att komma igång med kort varsel. Planeringen för hur vaccineringen ska genomföras i Jönköpings län pågår i nära samarbete mellan Region Jönköpings län och länets kommuner.

Prioriterade grupper vaccineras först

De som först kommer att erbjudas vaccin är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Därefter kommer vaccin att erbjudas till:

  • Övriga personer som 70 år och äldre
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper
  • Barn 12-17 år med särskilda riskfaktorer (remitteras från barnkliniken)

Slutligen kommer övriga personer som är 18–69 år, och som inte tillhör riskgrupper, att erbjudas vaccin.

Ungdomar i åldersgruppen 16–17 år kan börja vaccineras när de personer som är äldre har erbjudits vaccin. Detta innebär att vaccinationerna troligen kan starta någon gång i augusti 2021

 

Genomförande och ansvarsfördelning

Så långt det är möjligt kommer samma rutiner användas som för influensavaccinationen. Arbete pågår med att ge distriktssköterskor ordinationsrätt för vaccination av covid-19. Före vaccinationen ska samtycke inhämtas från patient eller anhörig.

Kommunen vaccinerar personer i kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för att vaccinera brukare på särskilda boenden för äldre, och patienter inskrivna i hemsjukvård. Det vill säga de personer som har kommunal hälso- och sjukvård.

Nära hushållskontakter till patienter inskriven i hemsjukvård vaccineras av kommunernas hälso- och sjukvårdspersonal vid hembesöket samtidigt som vaccin ges till patient i hemsjukvård.

Vårdcentralen vaccinerar personer med hemtjänst samt kommunernas omsorgspersonal

Personer som har hemtjänst, men inte kommunal hemsjukvård, vaccineras av vårdcentralen. Även hushållskontakter till de med hemtjänst erbjuds vaccin samtidigt. Vårdcentralen ansvarar också för att vaccinera den personal som arbetar nära brukarna på särskilda boenden för äldre samt i hemsjukvården.