Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination mot kikhosta

Barnvaccinationsprogrammet

Barn vaccineras mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders och 5 års ålder och från och med 2016 även i årskurs 8-9.

Vaccination av vuxna

Vuxna har ofta ett ofullständigt skydd mot kikhosta då det immunologiska minnet av genomgången infektion eller vaccination i barndomen har hunnit försämras. Mellan åren 1979 och 1995 användes inget kikhostevaccin i barnvaccinationsprogrammet. Man kan förbättra sitt skydd genom att ta en påfyllnadsdos av vaccin. Kikhostevaccin finns bara som ett kombinationsvaccin tillsammans med vaccin mot stelkramp och difteri. Om man under de senaste åren blivit vaccinerad med någon annan form av stelkrampsvaccin finns en viss risk för en kraftigare lokalreaktion (rodnad, svullnad, ömhet på stickstället) på grund av stelkrampskomponenten vid upprepad vaccination. Man bör informera om detta i aktuella fall, men lokalreaktionen är inte farlig och kikhostevaccin kan ges oavsett tid sedan föregående vaccination. Om det gått mindre än fem år sedan tidigare kikhostevaccination behövs ingen ny dos.

Blivande eller nyblivna föräldrar

Under första halvåret har ett spädbarn inte hunnit bygga upp tillräckligt skydd av vaccinet och det är därför viktigt att skydda barnet mot smitta under den perioden. Ett sätt att göra detta är att se till att de personer som finns närmast runt barnet har ett bra skydd mot kikhosta, eftersom smitta inom familjen annars lätt överförs till det lilla barnet.

Det är inte farligt att vaccinera den blivande mamman redan under graviditeten, men då det finns viss osäkerhet kring hur detta påverkar effekten av framtida vaccinationer till barnet rekommenderas inte detta i första hand. Den blivande mamman rekommenderas istället att vaccinera sig så snart som möjligt efter förlossningen. Amning är inget hinder för vaccination. Partnern bör vaccinera sig i god tid före förlossningen. Eventuella storasyskon har i regel gott skydd genom det allmänna vaccinationsprogrammet och behöver inga extra doser. Andra i närfamiljen (tex mor- och farföräldrar) kan med fördel också se över sitt vaccinationsskydd mot kikhosta i samband med en graviditet. Vaccin mot kikhosta (och stelkramp och difteri) ges på vårdcentralen till självkostnadspris.

Sjukvårdspersonal

Sjukvårdspersonal som arbetar med spädbarn rekommenderas att se över sitt vaccinationsskydd mot kikhosta.