Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vi som jobbar på Smittskydd och vårdhygien

blobid0.png

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare och sektionschef

malin.bengner@rjl.se

010-242 23 34
072-506 64 23

blobid1.png

David Edenvik

Bitr. Smittskyddsläkare
david.edenvik@rjl.se
010-242 93 67

 

blobid2.png

Amelie Magnander
Hygienläkare

amelie.magnander@rjl.se

010-242 23 57

blobid3.png

Ingela Hall
Smittskyddssjuksköterska

ingela.hall@rjl.se

010-242 23 61
072-554 71 70

 • Smittskydd i  Jönköpings län
 • Vaccinationsregistret Svevac
 • Stick- och skärskador

blobid4.png

Matilda Bragd
Smittskyddssjuksköterska

matilda.bragd@rjl.se

010-242 23 04
070-537 23 00

 • Smittskydd i Jönköpings län
 • Hygien i Förskola (Hyfs)
 • Stick- och skärskador

blobid5.png

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

karoline.johansson@rjl.se

010-242 50 82
0730-83 41 09

 • Vårdhygien inom slutenvård och öppenvård
 • Mätningar av rätt klädd och rena händer

Per-Olof Svensson

Per-Olof Svensson
Hygiensjuksköterska

per-olof.svensson@rjl.se

010-242 50 83
070-212 19 34

 • Vårdhygien inom slutenvård och öppenvård
 • Medicinsk teknik
 • Desinfektion och sterilisering

blobid6.png

Andreas Lägermo
Hygiensjuksköterska

andreas.lagermo@rjl.se

010-242 59 77
0730-39 59 77

 • Vårdhygien inom slutenvård och öppenvård

blobid7.png

 

Sofia Wetterbrandt 
Hygiensjuksköterska

sofia.wetterbrandt@rjl.se

010-24 25991
072-554 71 21

 • Vårdhygien inom slutenvård, öppenvård och tandvård
 • Registrering av vårdrelaterade infektioner

blobid8.png

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska

pernilla.johansson@rjl.se

010-242 57 19
072-500 27 86

 • Vårdhygien inom kommunal hälso- och sjukvård

Josefin Olsson
Smittskydds- och hygienadministratör

josefin.olsson@rjl.se

010-242 23 07

 • Stöd för kommunikation och administration på enheten
  • Ärendesamordnare
  • Redaktör för riktlinjer inom enheten
  • Webbredaktör
 • Handläggning av myndighetsärenden
 • Sammanställning av epidemiologisk bearbetning av anmälningar enligt SmL

imageuvfvx.png

Carl Fridolfsson

carl.fridolfsson@rjl.se

010-242 59 11

0730-98 78 75

Strama-koordinator

 • Samordning av länets Strama-arbete
 • Uppföljning och analys av vårdrelaterade infektioner

imageco7ln.png

Linda Thuresson

linda.thuresson@rjl.se

010-242 57 18

Hygienssjuksköterska

 • Vårdhygien inom primärvården