Alkohol, tobak och droger


Ingen alkohol eller tobak före 18 år

 • Tobak
 • Alkohol
 • Droger

Fördjupning för skolsköterska

Barns och ungdomars inställning till alkohol, droger och tobak formas redan under uppväxten. Det sker genom påverkan från flera olika håll, till exempel föräldrar, syskon, kamrater, lärare och andra vuxna men också genom media och reklam.

Du som skolsköterska bedömer om det finnas faktorer som ökar risken för att en elev kan börja röka, dricka och/eller använda andra droger.

Tips till dig som skolsköterska är att samtala med elever om:           

 • Grupptryck
 • Hur eleven kan öka sin självkänsla och säga nej till det som inte är bra för den egna hälsan.
 • Om en elev röker erbjud rökavvänjning.
 • SOTIS är en metod som kan användas för att samtala med ungdomar om tobak.

Tobak

Målet för det tobaksförebyggande arbetet är att unga inte ska börja med tobak. Det är därför viktigt att de får stöd för fortsatt tobaksfrihet tidigt och att samtal om tobak återkommer vid upprepade tillfällen för att ge detta stöd och att eventuella debuter kan fångas upp tidigt.

Tips till dig som skolsköterska:

 • Sotis - modell för Samtal Om Tobak i Skolan, utvecklad för att underlätta samtal om tobak (rökning och snus) med elever i skolan och på ungdomsmottagningen. Det kan användas både i samband med rutinmässiga hälsokontroller/hälsosamtal samt spontanbesök. Modellen har utvecklats utifrån ett vetenskapligt underlag och använder en blandning av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Modellen består av strukturerade, korta och upprepade insatser som skräddarsys efter elevens erfarenhet av tobak.

 

Alkohol

De flesta vuxna kan se konsekvenserna av sitt drickande. De tonåringar som dricker mycket och ofta kan bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast längre tid, och då kan det vara lättare att se signalerna och själv sätta stopp.

Tips på verktyg kring alkohol:

Droger

Forskning visar att nästan alla som provar narkotika för första gången gör det när de är påverkade av alkohol. Forskningen visar också att det är betydligt vanligare bland de som är högkonsumenter av alkohol eller som röker att även röka cannabis.

Tips till dig som skolsköterska:

Drugsmart.com är Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger. Webbplatsen drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. På denna webbplats finns både statistik och fakta kring alkohol och andra droger.

 • Statistik som beskriver skolungdomars och vuxnas drogerfarenheter i Sverige, drugsmart.com

Tips till dig som skolsköterska:

Tips till dig som skolsköterska var du kan hänvisa vårdnadshavare/vuxna till då det finns behov av att prata med någon annan som vet mer om tonåringar och alkohol eller andra frågor:

 • Socialtjänsten: Här arbetar socialarbetare som är vana att prata med ungdomar och föräldrar om alla sorters frågor. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns hemsida.
 • Barn och ungdomspsykiatrin (BUP): Hit kan du vända dig när du vill ha stöd av en psykolog eller läkare.  Läs mer på www.bup.se eller kontakta mottagningen i ditt område.
 • Alkohollinjen: För dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor.
  Öppet måndag–torsdag klockan 11–19 och fredag klockan 11–16. Telefonnummer 020-844 448. Läs mer på www.alkohollinjen.se
 • BRIS vuxentelefon: Tar emot samtal från vuxna som vill prata om saker som rör barn.
  Öppet vardagar klockan 9–12. Telefonnummer 771-50 50 50
 • Föräldratelefonen: MIND är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Här arbetar socionomer och psykologer för att stötta och hjälpa dig i rollen som förälder. Öppet vardagar klockan 10 –15 och torsdagar klockan 19–21. Telefonnummer 020-85 20 00. Läs mer på www.mind.se
 • Rädda Barnen: Här svarar föräldrar runtom i Sverige för att hjälpa till med frågor som rör barn och föräldraskap. Föräldratelefonen är öppen måndag–torsdag klockan 18–21. Telefonnummer 020-786 786, e-post foraldrar@rb.se. Läs mer på www.räddabarnen.se

För ungdomar som vill prata med någon annan och/eller behöver ha hjälp:

 • BRIS: Till BRIS är alla under 18 år välkomna att ringa och prata med en kurator. Öppet: alla dagar klockan 14–21. Telefonnummer 116 111. Det går också att mejla eller chatta på www.bris.se.
 • Ungdomsmottagningar: Här får du svar på frågor om relationer, alkohol, droger och andra frågor. För alla mellan 13 och 25 år. På www.umo.se finns lista med telefonnummer till alla mottagningar i landet.
 • Jourhavande kompis: En chattjour hos Röda Korset där ungdomar kan chatta med en jourhavande kompis. Datorchatt: www.jourhavandekompis.se. Öppet vardagar klockan 18–22 och lördag–söndag klockan 14–18.