Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Sex och samlevnad


Du bestämmer själv över din kropp

Det finns många faktorer som påverkar hur vi ser på vår kropp. Biologiska faktorer men också psykologiska faktorer och sociala faktorer. Allt detta och mycket mer påverkar hur vi ser på vår egen kropp.

  • Kroppsuppfattning
  • Sexuell lust
  • Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
  • Preventivmedel

Fördjupning för skolsköterska

Senast uppdaterad: 2020-XX

Kroppsuppfattning

Det är vårt sätt att tänka om kroppen som behöver förändras, inte kroppen i sig, för att få en positiv kroppsuppfattning. Som skolsköterska är det viktigt att förmedla till eleven att det kan handla om att hitta sätt att acceptera den egna kroppen eller att fokusera på allt fantastiskt som kroppen kan göra istället för hur den ser ut.

Sexuell lust

För det mesta är det härligt att känna lust. Sexlusten kan variera under livet och det är normalt. Det kan bero på många olika saker som till exempel stress, hur du mår eller om du tar mediciner. Alla människor har olika mycket sexlust.

Tips till eleven:

Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

  • Sexuell läggning handlar om vilket kön personen, som du blir kär i och attraherad av, har.
  • Könsuttryck handlar om utseende, till exempel kläder och kroppsspråk.
  • Könsidentitet handlar om hur en person ser på sig själv/sitt mentala kön. Att som elev fundera på sin könsidentitet kan ibland kännas ensamt. Då kan det hjälpa att försöka hitta personer med liknande erfarenheter.
  • HBTQ är ett begrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Enligt svensk lag har du rätt att älska och vara tillsammans med vem du vill.

Tips till elever:

Preventivmedel

Det finns olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet. De som har sex delar på ansvaret för att skydda sig mot graviditet. Kondom och femidom är de enda metoderna som skyddar mot både graviditet och mot könssjukdomar. Kondom plus annat preventivmedel, dubbelt skydd, är bästa skydd mot både graviditet och sjukdom.

Tips till elever om preventivmedel och säkrare sex:

Samlagsdebut

Sexdebuten är för många elever en laddad händelse och väcker mycket tankar om hur man ska göra för att det ska kännas bra. För att få ha samlag ska du vara 15 år. De flesta ungdomar har inte samlag förrän de är 17 år.

Det finns en lag som är till för att skydda barn och unga mot oönskade sexuella handlingar. I lagen står det att någon som är över 15 år inte får ha sex med någon som är under 15 år.

Könsstympning

Att ta bort eller skada delar av en tjejs eller killes könsorgan kallas för könsstympning eller omskärelse. Det finns hjälp att få om någon blivit könsstympad. Det är förbjudet i Sverige även om ingreppet utförs utanför Sveriges gränser.

Tips på länkar till dig som skolsköterska för fördjupning inom könsstympning: