Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utveckling av patientkontrakt

Vad och varför?

Införandet av patientkontrakt i Region Jönköpings län är en del av den nationella överenskommelsen  för god och nära vård. Patientkontrakt används för att stärka relationen mellan patienten och vårdgivaren genom:

  • gemensam överenskommelse
  • fast vårdkontakt
  • samordnad plan
  • överenskommen tid

För att underlätta för patienterna och personalen är målet en gemensam sammanhållen plan oavsett huvudman.

Hur går det?

Region Jönköpings län inför patientkontrakt med stöd av  olika delprojekt. Patientkontraktet utvecklas kontinuerligt och integreras i utvecklingen av exempelvis samordnad individuell plan, min vårdplan cancer, rehabiliteringsplan, habiliteringsplan och psykiatrisk vårdplan.

Överenskommelse med patienten upprättas i samband med möten och dokumenteras under sökordet överenskommelse som nu finns i flera olika journalmallar. Ett delprojekt för spridning i verksamheter med stöd av genombrottsmetod samt ett delprojekt riktat till personer med patienterfarenhet har genomförts under 2019-2020.

Nästa steg

2021–2022 fortgår utvecklingen av patientkontrakt i införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i samverkan med patient- och pensionärsföreningar. Arbetet knyter även an till utvecklingen av sjukvård i hemmet.

Arbetet pågår minst fram till 2024 när en ny lag om patientkontrakt förväntas träda i kraft.

Kontakt

Projektledare
Magdalena Fritzon
e-postadress
tfn

Dokument

  • Poster
  • Presentation/illustration?
  • Delrapport Patientkontrakt och SIP
  • Delrapport Patientkontrakt verksamhet
  • Delrapport Patientkontrakt invånare
  • Summering Patientkontrakt 2020