Navigera till sidans huvudinnehåll

Prototyp vårdstöd stroke, akut

Test av struktur för ingång till samlat kunskapsstöd för specialiserad vård utifrån vårdförlopp för stroke och TIA. Fakta/Nationellt kliniskt kunskapsstöd är motsvarande ingång för primärvård.

Vårdnivå och samverkan

Flödesschema

Åtgärdsöversikt

Strokelarm

Konsultation och jour

Primärvård

Fakta

Specialiserad vård

Ambulanssjukvårdens PM

Akutmottagningens PM

Strokenhetens PM

Bakgrund

Se NKK

Utredning

Neurologisk undersökning

Röntgen - DT

Labb

Behandling

Trombolys

Koagulation

Trombektomi

Reperfusionsbehandling

Rehabilitering vid stroke och TIA (länkar arbetsterapi, fysioterapi)

Karotiskirurgi

Levnadsvanor

Vitala funktioner (NEWS2) 

Förebyggande åtgärder

Omvårdnad - nutrition, sömn, vitala funktioner, kommunikation

Remissrutiner

US?

Sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Komplikationer

Riskbedömning/screening?

Klinisk uppföljning

Checklista

Trafikmedicin/körkort

Skjutvapen

Kvalitetsuppföljning

Mätetal

Resultat

Patientinformation

Stroke och TIA, 1177 Vårdguiden

Relaterad information

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp stroke och TIA