Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppföljning av ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp leverantörernas resultat utifrån uppdraget i ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Dialog-/uppföljning

En viktig del i regionens uppföljning av ögonsjukvården är den årliga dialogen om mål, resultat och utveckling med samtliga leverantörer.

Regionen följer under våren upp föregående verksamhetsårs resultat och förmedlar då även målen för gällande verksamhetsår.

Tidplan

Under hösten kommer aktuell information publiceras gällande fokus för kommande uppföljning samt tidplan.

Frågor

För mer information kring uppföljningen av leverantörerna inom vårdval i Jönköpings län kontakta Vardval@rjl.se