Navigera till sidans huvudinnehåll

Fallprevention

Varje år faller fler än 100 000 personer, 65 år och äldre, så illa att de behöver besöka specialistvården och cirka 70 000 behöver läggas in på sjukhus. Fallolyckor kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.