Navigera till sidans huvudinnehåll

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär att det blir ännu viktigare att vi som möter barn i vår vardag har kunskap att arbeta utifrån lagen.