Navigera till sidans huvudinnehåll

Biobank Jönköping

Biobankservice och rådgivning

Biobank Jönköping ansvarar för biobanksprov och provsamlingar inom Region Jönköpings län. Vi erbjuder biobanksservice och ger råd och information om exempelvis:

  • biobankslagen och biobanksprov
  • biobanksrelaterade delar i etikansökan och forskningspersonsinformation
  • biobanksansökan/biobanksavtal
  • tillgång till befintliga biobanksprov
  • praktiska frågor kring rörtyp, etiketter, förvaring och uttag av prov
  • prov som ska skickas till annat laboratorium för analys
  • sjukvårdsintegrerad biobanking av prov

Vi förmedlar kontakt med Regionalt Biobankscentrum i Linköping.

Biobanksansökan

Biobanksansökan och bilagor skickas till Biobankssamordnare, Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping.

Nej-talonger

Nej-talonger kan skickas in tillsammans med prov men även separat vid senare tillfälle. Nej-talonger skickas till Biobankssamordnare, Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping.

Kontakt

Biobankssamordnare
Jeanette Karlsmo
jeanette.karlsmo@rjl.se