Navigera till sidans huvudinnehåll

Biobanksansökan för forskning

Tillgång till prover

För att få tillgång till befintliga prover krävs en beviljad etikansökan. Etikprövningsmyndigheten granskar och beviljar ansökan samt avgör om nytt informerat samtycke ska inhämtas från provgivaren eller inte.

I biobanksansökan ska önskemål avseende provmängd vara rimlig och förväntas svara på frågeställningen. För att få tillgång till vårdprov krävs även en bedömning om tillräckligt material finns för patientens egen vård, diagnostik och behandling.

Ansökan

Biobanksansökan och bilagor skickas till Biobankssamordnare, Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping.

Mer information

Prov som sparas i biobanker kan användas för etikgodkänd forskning.

För mer information om biobanker och tillgång till prov, besök biobanksverige.se.